Regeling samenstelling besturen NIWO en SIEV

[Regeling vervallen per 01-05-2009.]
Geraadpleegd op 27-09-2023.
Geldend van 01-01-2006 t/m 30-04-2009

Regeling samenstelling besturen NIWO en SIEV

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 33, eerste en tweede lid, en 35, eerste lid, van de Wet goederenvervoer over de weg (Stb. 1992, 145);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Van het bestuur van de NIWO worden benoemd door:

  • a. Transport en Logistiek Nederland (TLN): 4 leden;

  • b. Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV): 1 lid;

  • c. FNV Bondgenoten: 1 lid;

  • d. CNV Bedrijvenbond: 1 lid;

  • e. EVO, Algemene Verladers- en Eigen Vervoer Organisatie: 1 lid;

  • f. de onder a tot en met e genoemde organisaties gezamenlijk: 2 leden.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Van het bestuur van de SIEV worden benoemd door

a. de EVO, Algemene Verladers- en Eigen Vervoer Organisatie:

2 leden

b. het Koninklijk Nederlands Landbouw Comité:

1 lid;

c. de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond:

1 lid;

d. de Nederlands Christelijke Boeren- en Tuindersbond:

1 lid;

e. het Verbond van Nederlandse Ondernemingen:

1 lid;

f. het Nederlandse Christelijk Werkgeversverbond:

1 lid;

g. het Verbond van de Nederlandse Groothandel:

1 lid;

h. de Raad voor het Filiaal- en Grootwinkelbedrijf:

1 lid;

i. het Koninklijk Nederlands Ondernemers Verbond:

1 lid;

j. het Nederlands Christelijk Ondernemers Verbond:

1 lid;

k. de Federatie Nederlandse Vakbeweging ‘FNV’:

1 lid;

l. de Christelijke Nederlandse Vakbeweging ‘CNV’:

1 lid;

m. Transport en Logistiek Nederland en Koninklijk Nederlands Vervoer ‘KNV’:

gezamenlijk 2 leden.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

De Regeling samenstelling besturen NIWO en SIEV (Stcrt. 1992, 85) wordt ingetrokken.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte van de Staatscourant waarin zij is geplaatst en werkt terug tot 22 juni 1992.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling samenstelling besturen NIWO en SIEV.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 1 juli 1992

De

minister

van Verkeer en Waterstaat,

J. R. H. Maij-Weggen

Naar boven