Vaststelling procentuele premie geneeskundige verzorging politie 1992

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geldend van 01-07-1992 t/m 31-01-2005

Vaststelling procentuele premie geneeskundige verzorging politie 1992

De Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op artikel 9, derde lid, Besluit geneeskundige verzorging politie 1984 (Stb. 343);

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-02-2005]

De procentuele GVP-premie wordt vastgesteld op 5,91% van de heffingsgrondslag, met de volgende verdeling: een werknemersbijdrage van 1,34% en een werkgeversbijdrage van 4,57%.

Artikel 2

[Vervallen per 01-02-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 1992.

Deze regeling zal worden geplaatst in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 23 juni 1992

De

Minister

van Justitie,
namens deze,
Het

hoofd van de directie Politie

,

H. P. Wooldrik

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,
namens deze,
De

directeur Politie

,

J. Kapsenberg

Terug naar begin van de pagina