Onderwerpen examen geschiedenis en staatsinrichting 1994

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 25-07-1992 t/m 30-12-2004

Onderwerpen voor het centraal examen, onderscheidenlijk het schriftelijk examen geschiedenis en staatsinrichting 1994

De staatssecretaris van onderwijs en wetenschappen,

Gelet op het Examenprogramma geschiedenis en staatsinrichting eindexamen v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o.-C, m.a.v.o.-D, l.b.o.-C en l.b.o.-D; het Examenprogramma geschiedenis en staatsinrichting staatsexamen v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o.-C en m.a.v.o.-D;

Besluit:

Artikel 1. Onderwerpen examen geschiedenis en staatsinrichting

[Vervallen per 31-12-2004]

  • 1 De onderwerpen voor het centraal examen onderscheidenlijk het schriftelijk examen geschiedenis en staatsinrichting zullen in 1994 zijn:

    • a. Nederland naar een modern-industriële samenleving. Economische, sociale en culturele veranderingen in Nederland, 1948–1973.

    • b. Duitsland, 1871–1990.

  • 2 Als stofomschrijving van het onderwerp genoemd in het eerste lid, onder a, geldt de stofomschrijving die eerder voor bedoeld onderwerp is openbaar gemaakt in het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen (Uitleg OenW-Regelingen nr. 24, 9 oktober 1991, onder kenmerk VO/AVV/HOB/VO2-91077109).

Artikel 2. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt bekendgemaakt in het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de dagtekening van het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, waarin deze regeling is bekendgemaakt.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling kan worden aangehaald als: ‘Onderwerpen examen geschiedenis en staatsinrichting 1994’

drs. J. Wallage

Terug naar begin van de pagina