Wet luchtvaart

Geldend van 01-07-2012 t/m 30-09-2012

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Infrastructuur en Milieu
AfkortingWLV
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0005555
RechtsgebiedVervoersrecht
OverheidsthemaVerkeer en vervoer

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Bouwbesluit 2012
 2. Aanpassingsbesluit openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
 3. Aanpassingsregeling regelingen aan wijzigingen Luchtvaartwet en Wet luchtvaart
 4. Aanvullend Luchthaven Reglement Lelystad
 5. Aanvullend luchthavenreglement luchthaven Eelde
 6. Aanvullend luchthavenreglement luchthaven Maastricht
 7. Aanvullend luchthavenreglement luchthaven Schiphol
 8. Aanvullend luchthavenreglement Midden Zeeland
 9. Aanvullend luchthavenreglement Rotterdam
 10. Aanvullend luchthavenreglement Teuge
 11. Aanvullend luchthavenreglement Texel
 12. Aanwijzingsregeling ambtenaar kwijtschelding betalingsverplichting geluidsheffing burgerluchtvaart
 13. Aanwijzingsregeling Technische Voorschriften vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht met militaire luchtvaartuigen
 14. Algemeen luchthavenreglement
 15. Beleidsregels NMa bestuurlijke boetes vervoerswetgeving
 16. Besluit aanwijzing KMCGS ex artikelen 11.1 en 11.3 Wet luchtvaart
 17. Besluit aanwijzing toezichthouders luchtvaart
 18. Besluit beperkingen burgerluchtverkeer Waddenzee
 19. Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart
 20. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar KMCGS 2007
 21. Besluit burgerluchthavens
 22. Besluit cockpitpersoneel en luchtverkeersdienstverleningspersoneel krijgsmacht
 23. Besluit exploitatie luchthaven Schiphol
 24. Besluit geluid milieubeheer
 25. Besluit luchtvaartnavigatiediensten
 26. Besluit luchtvaartuigen 2008
 27. Besluit melding voorvallen in de burgerluchtvaart
 28. Besluit militair luchthavenluchtverkeer Schiphol
 29. Besluit militaire luchthavens
 30. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NMa 2009
 31. Besluit slotallocatie
 32. Besluit vergoedingen luchtvaartnavigatiediensten 2010
 33. Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht
 34. Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht met militaire luchtvaartuigen
 35. Besluit vluchtuitvoering
 36. Informatiestatuut LVNL
 37. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 38. Luchthavenindelingbesluit Schiphol
 39. Luchthavenregeling Arnhemse Heide
 40. Luchthavenregeling ASK Oldebroek
 41. Luchthavenregeling Assen
 42. Luchthavenregeling Beekhuizerzand
 43. Luchthavenregeling Brunssum C
 44. Luchthavenregeling Brunssum S
 45. Luchthavenregeling Eder- en Ginkelse Heide
 46. Luchthavenregeling Ermelose Heide
 47. Luchthavenregeling Garderense Veld
 48. Luchthavenregeling Leusderheide
 49. Luchthavenregeling Marnewaard
 50. Luchthavenregeling Oirschot
 51. Luchthavenregeling Oost-Vlieland
 52. Luchthavenregeling Rijen
 53. Luchthavenregeling Stroese Zand
 54. Luchthavenregeling Vlasakkers
 55. Luchthavenregeling Vliehors
 56. Luchthavenregeling Waalsdorpervlakte
 57. Luchthavenverkeerbesluit Schiphol
 58. Luchtverkeersreglement
 59. Mandaatregeling en volmacht Luchtverkeersleiding Nederland 2011
 60. Regeling aanwijzen Tafel van Alders als ander orgaan als bedoeld in artikel 8.23a, eerste en negende lid, Wet luchtvaart
 61. Regeling aanwijzing gebieden voor luchtverkeersdienstverlening door buitenlandse instanties 2005
 62. Regeling aanwijzing JAA-landen 2003
 63. Regeling aanwijzing militaire onbemande luchtvaartuigen
 64. Regeling aanwijzing opsporingsambtenaren luchtvaart IVW
 65. Regeling amateurbouwluchtvaartuigen
 66. Regeling belasten LVNL met luchtverkeersdienstverlening
 67. Regeling beperking of verbod uitoefening burgerluchtverkeer in bepaalde gebieden en aanwijzing bijzondere luchtverkeersgebieden
 68. Regeling bewijzen van luchtwaardigheid
 69. Regeling bijzondere bevoegdverklaringen AML en Part-66-AML
 70. Regeling bloed- en urineonderzoek
 71. Regeling burgerluchthavens
 72. Regeling certificering opleidingsinstellingen en goedkeuring opleidingenplannen luchtverkeersdienstverlening en luchtvaartterreininformatieverstrekking
 73. Regeling CROS
 74. Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties en bewijzen van bevoegdheid luchtvaart
 75. Regeling erkenning opleidingsinstellingen en examinering vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht
 76. Regeling erkenningen luchtwaardigheid 2008
 77. Regeling erkenningen vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht
 78. Regeling experiment microklimaat Rijsenhout
 79. Regeling experiment parallel starten
 80. Regeling experiment routewijzigingen
 81. Regeling experiment verlenging gebruiksduur nachtelijke vertrek- en naderingsprocedures
 82. Regeling experiment verlenging nachtprocedures
 83. Regeling geluidwerende voorzieningen 1997
 84. Regeling gevaarlijke stoffen in bagage aan boord van een luchtvaartuig
 85. Regeling grenswaarden experiment concentreren uitvliegroute Spijkerboor
 86. Regeling grondafhandeling luchtvaartterreinen
 87. Regeling historische luchtvaart
 88. Regeling kenmerken, registratie en luchtwaardigheid militaire luchtvaartuigen
 89. Regeling logboeken
 90. Regeling luchtvaartheffingen
 91. Regeling luchtvaartnavigatiediensten
 92. Regeling luchtvaartvertoningen
 93. Regeling melding voorvallen in de burgerluchtvaart
 94. Regeling meldings- en informatieplicht vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht.
 95. Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol
 96. Regeling modelraketten
 97. Regeling modelvliegen
 98. Regeling omgevingslawaai luchtvaart
 99. Regeling registratie gegevens militaire luchthavens met luchthavenregeling
 100. Regeling sluiting luchtruim boven Den Haag en kasteel Drakesteijn
 101. Regeling sluiting luchtruim nationale herdenkingen
 102. Regeling tarieven luchtvaart 2008
 103. Regeling uitkeringen beperkingengebied Schiphol
 104. Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen
 105. Regeling vluchtuitvoering
 106. Regeling vrijstelling verbod landen en opstijgen militaire luchtvaartuigen buiten luchthavens
 107. Regeling vrijstelling vluchten algemeen maatschappelijk belang militaire luchthavens
 108. Tijdelijke regeling groot baanonderhoud toeritten Aalsmeerbaan en rijbaan A21 nabij Polderbaan en Zwanenburgbaan
 109. Werkwijze NMa analoog en digitaal rechercheren
 110. Wijzigingsbesluit Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart
 111. Wijzigingsbesluit Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart (implementatie Europese luchtvaartvoorschriften met betrekking tot luchtvarenden en onderhoudstechnici)
 112. Wijzigingsbesluit Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart (uitvoering Eurocontrol eisen personeel met veiligheidstaken binnen de luchtverkeersdienstverlening)
 113. Wijzigingsbesluit Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart en Regeling Toezicht Luchtvaart (deregulering ongemotoriseerd luchtverkeer)
 114. Wijzigingsbesluit Besluit exploitatie luchthaven Schiphol (implementatie richtlijn nr. 2009/12/EG inzake luchthavengelden)
 115. Wijzigingsbesluit Besluit luchtwaardigheid (eisen afgifte geluidscertificaat)
 116. Wijzigingsbesluit Besluit milieu-effectrapportage 1994 enz. (technische aanpassing ten gevolge van modernisering regelgeving milieueffectrapportage)
 117. Wijzigingsbesluit Luchthavenverkeerbesluit Schiphol, enz. (herstellen invoerfout en wijziging uitvliegroutes in westelijke richting vanaf de Polderbaan)
 118. Wijzigingsbesluit Luchtvaartwet, enz. (Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens)
 119. Wijzigingsregeling fiscale uitvoeringsregelingen en overige uitvoeringsregelingen
 120. Wijzigingsregeling Regeling geluidwerende voorzieningen 1997 (aanpassingen in uitvoering en enkele technische verbeteringen)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing invordering bewijzen van bevoegdheid in het kader van de Wet luchtvaart
 2. Aanwijzing opsporing en vervolging bij melding van voorvallen in de burgerluchtvaart
 3. Aanwijzing vliegen onder invloed
 4. Beleidsregel handhaving verordening (EG) nr. 261/2004 inzake passagiersrechten luchtvaart
 5. Beleidsregel inschrijvingskenmerk bedrijfsvoorraad
 6. Beleidsregel ontheffingen MLA's
 7. Beleidsregel ontheffingen luchtwaardigheid
 8. Richtlijn vliegen onder invloed
 9. Richtlijn voor strafvordering en feitomschrijvingen luchtvaartwetgeving

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Wet luchtvaart (implementatie richtlijn nr. 2009/12/EG (luchthavengelden)(PbEG L 70))
 2. Aanvullend luchthavenreglement luchthaven Eelde
  Artikel: 1
 3. Aanwijzing invordering bewijzen van bevoegdheid in het kader van de Wet luchtvaart
  Tekst: tekst
 4. Aanwijzing opsporing en behandeling militaire zaken
  Tekst: tekst
 5. Aanwijzing opsporing en vervolging bij melding van voorvallen in de burgerluchtvaart
  Tekst: tekst
 6. Aanwijzing vliegen onder invloed
  Tekst: tekst
 7. Algemene douanewet
  Bijlage: bij de artikelen 1:1 en 1:3 van de Algemene douanewet
 8. Arbeidstijdenbesluit vervoer
  Artikel: 4.1:4
 9. Beleidsregels NMa bestuurlijke boetes vervoerswetgeving
  Bijlage: bijlage
 10. Beleidsregels geluidsisolatie Schiphol
  Bijlage: Beleidsregels geluidsisolatie schiphol (bgs ’09) ter nadere uitwerking van de Regeling geluidwerende voorzieningen 1997 (rgv’97)
 11. Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart
  Artikel: 1
 12. Besluit burgerluchthavens
  Artikel: 1
 13. Besluit exploitatie luchthaven Schiphol
  Artikel: 1
 14. Besluit geluid milieubeheer
  Artikelen: 10, 13, 25
 15. Besluit luchtvaartuigen 2008
  Artikel: 1
 16. Besluit mandaat en machtiging Kiwa N.V. (I)
  Bijlage: A1a
 17. Besluit militair luchthavenluchtverkeer Schiphol
 18. Besluit militaire luchthavens
  Artikel: 1
 19. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NMa 2009
  Artikelen: 4, 10, 11, 12
 20. Besluit toezicht luchtvaart BES
  Artikel: 129
 21. Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht
  Artikel: 1
 22. Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht met militaire luchtvaartuigen
  Artikel: 1
 23. Besluit vluchtuitvoering
  Artikel: 1
 24. Bouwbesluit 2012
  Artikel: 3.4
 25. Burgerlijk Wetboek BES Boek 8
  Artikel: 1303
 26. Burgerlijk Wetboek Boek 8
  Artikel: 1303
 27. Coördinatiewet uitzonderingstoestanden
  Bijlagen: A, B
 28. Crisis- en herstelwet
  Bijlage: I
  Artikel: 2.10
 29. Gemeenschappelijke regeling Schadeschap Luchthaven Schiphol
  Artikel: 9
 30. Handhaving door de Nederlandse Mededingingsautoriteit
  Tekst: tekst
 31. Interimwet stad-en-milieubenadering
  Artikel: 4
 32. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 33. Luchthavenindelingbesluit Schiphol
  Artikel: 1.1.1
 34. Luchtvaartwet
  Artikel: 80b
 35. Luchtverkeersreglement
  Artikel: 66
 36. Regeling CROS
  Artikel: 1
 37. Regeling aanwijzing opsporingsambtenaren luchtvaart IVW
  Artikel: 1
 38. Regeling aanwijzing wetgeving ex art. 4:2, tweede lid, Besluit politiegegevens
  Artikel: 1
 39. Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk
  Artikel: 3.10
 40. Regeling beperking geluidhinder militaire onbemande luchtvaartuigen
  Artikelen: 1, 2
 41. Regeling burgerluchthavens
  Bijlage: 1
 42. Regeling examinatoren voor luchtvarenden 2004
  Artikel: 1
 43. Regeling kenmerken, registratie en luchtwaardigheid militaire luchtvaartuigen
  Artikel: 1
 44. Regeling luchtvaartheffingen
  Artikel: 1
 45. Regeling luchtvaartvertoningen
  Artikel: 1
 46. Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol
  Artikel: 1
 47. Regeling omgevingslawaai luchtvaart
  Artikel: 1
 48. Regeling opleiding en examen bevoegdverklaringen AML en Part-66 AML
  Bijlagen: 1, 2, 3
 49. Richtlijn vliegen onder invloed
  Tekst: tekst
 50. Richtlijn voor strafvordering en feitomschrijvingen luchtvaartwetgeving
  Bijlage: Tabel feitomschrijvingen luchtvaartwetgeving 2012
 51. Verzamelwet Verkeer en Waterstaat 2010
 52. Vuurwerkbesluit
  Artikelen: 1.1.1, 3B.3a
 53. Wet milieubeheer
  Bijlage: 1
  Artikel: 22.1
 54. Wet op de economische delicten
  Artikelen: 1, 1a, 23a
 55. Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES
  Artikel: 11.18
 56. Wetboek van Strafrecht
  Artikel: 429
 57. Wijzigingswet Wet Luchtverkeer (bewijzen van bevoegdheid, bestrijding drank- en drugsgebruik)
  Artikelen: V, VI
 58. Wijzigingswet Wet Luchtverkeer (implementatie LVB-evaluatie)
  Artikelen: VI, VIII
 59. Wijzigingswet Wet Luchtverkeer (luchtvaartuigen en vluchtuitvoering)
  Artikelen: IV, IX, V
 60. Wijzigingswet Wet luchtvaart (Experimenten Schiphol)
 61. Wijzigingswet Wet luchtvaart (Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens)
  Artikelen: I, II, IX, XVI, XVIb, XXII, XXIV
 62. Wijzigingswet Wet luchtvaart (communautaire vergunning luchtverkeersleiders)
  Artikel: IV
 63. Wijzigingswet Wet luchtvaart, enz. (diverse wijzigingen m.b.t. luchtvaart)
 64. Wijzigingswet Wet milieubeheer, enz. (implementatie richtlijn nr. 2008/101/EG (handel in emissierechten luchtvaart))
Terug naar begin van de pagina