Wet luchtvaart

Geraadpleegd op 17-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2012.
Geldend van 01-07-2012 t/m 30-09-2012

Wetstechnische informatie voor Artikel 5.1

Informatie geldend op 01-07-2012

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel 5.1

 1. Wet luchtvaart
  Artikel 1.2
 2. Luchtverkeersreglement
  Artikel 1a

Verwijzingen naar Hoofdstuk 5

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-07-2012)

  Opmerking

  - Geen opmerking -

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  28-05-2008 Wijziging 27-09-2007 Stb. 2007, 405 30834 13-05-2008 Stb. 2008, 175
  01-07-1999 Nieuw 26-03-1997 Stb. 1997, 255 24513 21-06-1999 Stb. 1999, 263
  Naar boven