Wet luchtvaart

Geraadpleegd op 01-06-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2012.
Geldend van 01-07-2012 t/m 30-09-2012

Wetstechnische informatie voor Titel 3.2

Informatie geldend op 01-07-2012

Regelgeving die op dit titeldeel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit titeldeel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit titeldeel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit titeldeel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

 1. Wet luchtvaart
  Artikel 1.2
 2. Besluit luchtvaartuigen 2008
  Artikel 2
 3. Luchtvaartwet BES
  Artikel 69

Overzicht van wijzigingen voor dit titeldeel

(geldig op 01-07-2012)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-05-2005 Wijziging 19-12-2002 Stb. 2003, 24 28357 22-04-2005 Stb. 2005, 223 Inwtr. 1
01-10-2001 Nieuw 29-04-1999 Stb. 1999, 235 26336 09-10-2001 Stb. 2001, 466 Inwtr. 2

Opmerkingen

 1. Treedt in werking met uitzondering voor zover het betreft MLA's.
  Treedt in werking voor zover het betrekking heeft op luchtvaartuigen met een maximum startmassa van ten hoogste 8.618 kg. Voor zover het betrekking heeft op luchtvaartuigen met een maximum startmassa van meer dan 8.618 kg treedt het in werking op 1 januari 2006.1)
 2. Datum inwerkingtreding ligt voor datum uitgifte.2)
Naar boven