Wet luchtvaart

Geraadpleegd op 28-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2012.
Geldend van 01-07-2012 t/m 30-09-2012

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.19e

Informatie geldend op 01-07-2012

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Wet luchtvaart
  Artikel: 11.9

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 3.2.1

  Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

  1. Wet luchtvaart
   Artikel 1.2
  2. Besluit luchtvaartuigen 2008
   Artikel 2
  3. Luchtvaartwet BES
   Artikel 69

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-07-2012)

  Opmerking

  - Geen opmerking -

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  01-01-2016 Wijziging 23-09-2015 Stb. 2015, 345 33802 10-12-2015 Stb. 2015, 526
  01-05-2005 Nieuw 19-12-2002 Stb. 2003, 24 28357 22-04-2005 Stb. 2005, 223 Inwtr. 1

  Opmerkingen

  1. Treedt in werking met uitzondering voor zover het betreft MLA's.
   Treedt in werking voor zover het betrekking heeft op luchtvaartuigen met een maximum startmassa van ten hoogste 8.618 kg. Voor zover het betrekking heeft op luchtvaartuigen met een maximum startmassa van meer dan 8.618 kg treedt het in werking op 1 januari 2006.1)
  Naar boven