Wet luchtvaart

Geraadpleegd op 29-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2012.
Geldend van 01-07-2012 t/m 30-09-2012

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.13

Informatie geldend op 01-07-2012

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 3.2.1

  Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

  1. Wet luchtvaart
   Artikel 1.2
  2. Besluit luchtvaartuigen 2008
   Artikel 2
  3. Luchtvaartwet BES
   Artikel 69

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-07-2012)

  Opmerking

  - Geen opmerking -

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  30-08-2017 Wijziging 17-05-2017 Stb. 2017, 320 34591 19-08-2017 Stb. 2017, 321
  01-01-2016 Wijziging 23-09-2015 Stb. 2015, 345 33802 10-12-2015 Stb. 2015, 526 Alg. 1
  15-03-2014 Wijziging 28-03-2013 Stb. 2013, 140 33476 11-02-2014 Stb. 2014, 102
  02-08-2006 Wijziging 05-07-2006 Stb. 2006, 359 30456 05-07-2006 Stb. 2006, 359
  01-10-2001 Nieuw 29-04-1999 Stb. 1999, 235 26336 09-10-2001 Stb. 2001, 466 Inwtr. 2

  Opmerkingen

  1. Abusievelijk geeft het Staatsblad een wijzigingsopdracht voor het derde lid in plaats van het tweede lid.
   Abusievelijk is op het vijfde lid een wijziging geformuleerd die niet kan worden doorgevoerd.1)
  2. Datum inwerkingtreding ligt voor datum uitgifte.2)
  Naar boven