Wet luchtvaart

Geraadpleegd op 08-06-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2012.
Geldend van 01-07-2012 t/m 30-09-2012

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.5

Informatie geldend op 01-07-2012

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling kenmerken, registratie en luchtwaardigheid militaire luchtvaartuigen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit luchtvaartuigen 2008
  Artikel: 2
 2. Regeling tarieven luchtvaart 2008
  Artikel: 13
 3. Regeling vluchtuitvoering
  Artikel: 5
 4. Wet luchtvaart
  Artikelen: 3.4, 3.7, 11.9

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

 1. Wet luchtvaart
  Artikel 1.2
 2. Besluit luchtvaartuigen 2008
  Artikel 2
 3. Luchtvaartwet BES
  Artikel 69

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2012)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2016 Wijziging 23-09-2015 Stb. 2015, 345 33802 10-12-2015 Stb. 2015, 526
01-10-2001 Nieuw 29-04-1999 Stb. 1999, 235 26336 09-10-2001 Stb. 2001, 466 Inwtr. 1

Opmerkingen

 1. Datum inwerkingtreding ligt voor datum uitgifte.1)
Naar boven