Wet luchtvaart

Geraadpleegd op 22-03-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2012.
Geldend van 01-07-2012 t/m 30-09-2012

Wetstechnische informatie voor Artikel 2.8a

Informatie geldend op 01-07-2012

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit mandaat en machtiging Kiwa N.V. (I)
  Bijlage: A1a
 2. Wet luchtvaart
  Artikelen: 1.2, 3.30

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel 2.1

 1. Wet luchtvaart
  Artikel 10.2

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

 1. Wet luchtvaart
  Artikelen 1.2, 10.1
 2. Luchtvaartwet BES
  Artikel 69

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2012)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 23-09-2015 Stb. 2015, 345 33802 Alg. 1
15-03-2014 Vervallen 28-03-2013 Stb. 2013, 140 33476 11-02-2014 Stb. 2014, 102
28-05-2008 Nieuw 03-04-2008 Stb. 2008, 130 31221 13-05-2008 Stb. 2008, 175

Opmerkingen

 1. Deze wijziging kan niet meer in werking treden. In Stb. 2015/526 was de inwerkingtreding voorzien voor 1 januari 2016.1)
Naar boven