Regeling openbaarheid van bestuur (Defensie)

Geraadpleegd op 25-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-06-1992.
Geldend van 01-06-1992 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Defensie
Afkorting Ru WOB Def
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling
Departementaal kenmerk V-634/92
Identificatienummer BWBR0005547
Rechtsgebied Staats- en bestuursrecht | Bestuursrecht
Overheidsthema Overheid, bestuur en koninkrijk

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-06-1992

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
01-06-1992 Nieuwe-regeling 16-06-1992 Stcrt. 1992, 132 V-634/92 16-06-1992 Stcrt. 1992, 132
Naar boven