Gelijkstellingsregeling brandweeropleidingen

[Regeling vervallen per 01-10-2010.]
Geraadpleegd op 12-04-2024.
Geldend van 01-08-1998 t/m 30-09-2010

Gelijkstellingsregeling brandweeropleidingen

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op artikel 15, van de Brandweerwet 1985 (Stb. 87);

Gezien het advies van het curatorium Rijksbrandweeracademie van 6 april 1992, nr. CRBA 92/U7;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Aan het diploma brandwacht, bedoeld in artikel 4 van het Examenreglement brandwacht (Stcrt. 1992, 111), is gelijkwaardig:

 • a. het diploma brandwacht 2e klasse dat afgegeven is op grond van artikel 11, eerste lid, van het Reglement voor het examen brandwacht 2e klasse bij een gemeentelijke vrijwillige brandweer respectievelijk het Reglement voor het examen brandwacht 2e klasse in beroepsdienst bij een gemeentelijke brandweer van de Minister van Binnenlandse Zaken van 15 januari 1970, nr. EB70/U21 respectievelijk nr. EB70/U22;

 • b. het diploma brandwacht 2e klasse dat afgegeven is op grond van artikel 17, zesde lid, van het Brandweerexamenreglement van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken van 13 januari 1983, nr. EB82/U4793;

 • c. het diploma brandwacht dat afgegeven is op grond van artikel 4 van het Examenreglement brandwacht (Stcrt. 1989, 92).

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Aan het diploma brandwacht eerste klasse, bedoeld in artikel 5 van het Examenreglement brandwacht eerste klasse (Stcrt. 1992, 111), is gelijkwaardig:

 • a. het diploma brandwacht 1e klasse dat afgegeven is op grond van artikel 11, eerste lid, van het Reglement voor het examen brandwacht 1e klasse bij een gemeentelijke vrijwillige brandweer respectievelijk het Reglement voor het examen brandwacht 1e klasse in beroepsdienst bij een gemeentelijke brandweer van de Minister, van Binnenlandse Zaken van 15 januari 1970, nr. EB70/U23 respectievelijk nr. EB70/U24;

 • b. het diploma brandwacht 1e klasse dat afgegeven is op grond van artikel 17, zesde lid, van het Brandweerexamenreglement van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken van 13 januari 1983, nr. EB82/U4793;

 • c. het diploma brandwacht eerste klasse dat afgegeven is op grond van artikel 5 van het Examenreglement brandwacht eerste klasse (Stcrt. 1989, 94).

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Aan het diploma hoofdbrandwacht, bedoeld in artikel 5 van het Examenreglement hoofdbrandwacht (Stcrt. 1992, 111), is gelijkwaardig:

 • a. het diploma hoofdbrandwacht dat afgegeven is op grond van artikel 21, eerste lid, van het Reglement voor het examen hoofdbrandwacht bij een gemeentelijke vrijwillige brandweer respectievelijk het Reglement voor het examen hoofdbrandwacht in beroepsdienst bij een gemeentelijke brandweer van de Minister van Binnenlandse Zaken van 20 juli 1960, nr. 4289 respectievelijk 21 juni 1960, nr. 4287;

 • b. het diploma hoofdbrandwacht dat afgegeven is op grond van artikel 17, zesde lid, van het Brandweerexamenreglement van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken van 13 januari 1983, nr. EB82/U4793;

 • c. het diploma hoofdbrandwacht dat afgegeven is op grond van artikel 5 van het Examenreglement hoofdbrandwacht (Stcrt. 1989, 94).

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Aan het diploma onderbrandmeester, bedoeld in artikel 5 van het Examenreglement onderbrandmeester (Stcrt. 1992, 111), is gelijkwaardig:

 • a. het diploma onderbrandmeester dat afgegeven is op grond van artikel 22, tweede lid, van het Reglement voor het examen onderbrandmeester bij een gemeentelijke vrijwillige brandweer respectievelijk het Reglement voor het examen onderbrandmeester in beroepsdienst bij een gemeentelijke brandweer van de Minister van Binnenlandse Zaken van 23 april 1975, nr. EB75/U1125 respectievelijk 15 november 1961, nr. EB61/2594;

 • b. het diploma onderbrandmeester dat afgegeven is op grond van artikel 17, zesde lid, van het Brandweerexamenreglement van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken van 13 januari 1983, nr. EB82/U4793;

 • c. het diploma onderbrandmeester dat afgegeven is op grond van artikel 5 van het Examenreglement onderbrandmeester (Stcrt. 1989, 94).

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Aan het diploma brandmeester, bedoeld in artikel 5 van het Examenreglement brandmeester (Stcrt. 1992, 111), is gelijkwaardig:

 • a. het diploma brandmeester dat afgegeven is op grond van artikel 20, eerste lid, van het Reglement voor het examen brandmeester in beroepsdienst bij een gemeentelijke brandweer van de Minister van Binnenlandse Zaken van 1 december 1958, nr. U1233 tezamen met:

 • b. het diploma brandmeester dat afgegeven is op grond van artikel 4 van het Examenreglement brandmeester (Stcrt. 1989, 95).

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Aan het diploma adjunct-hoofdbrandmeester, bedoeld in artikel 13 van het Examenreglement adjunct-hoofdbrandmeester 1993, is gelijkwaardig:

 • a. het certificaat vrijwillig officier dat afgegeven is door de hoofdinspecteur voor het brandweerwezen;

 • b. het diploma adjunct-hoofdbrandmeester dat afgegeven is op grond van artikel 5 van het Examenreglement adjunct-hoofdbrandmeester (Stcrt. 1989, 95) of van het Examenreglement adjunct hoofdbrandmeester (Stcrt. 1992, 111).

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Aan het diploma hoofdbrandmeester, bedoeld in artikel 10 van het Examenreglement hoofdbrandmeester 1993, is gelijkwaardig:

 • a. het getuigschrift Rijksopleiding beroepsbrandweerofficieren dat afgegeven is na een eindbeoordeling als bedoeld in artikel 11 van de Beschikking opleiding beroepsbrandweerofficieren van de Minister van Binnenlandse Zaken van 3 december 1959, nr. 2299;

 • b. het diploma hoofdbrandmeester dat afgegeven is op grond van artikel 5 van het Examenreglement hoofdbrandmeester (Stcrt. 1989, 95) of van het Examenreglement hoofdbrandmeester (Stcrt. 1992, 111).

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Aan de certificaten die afgegeven zijn op grond van:

Artikel 8a

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

De certificaten die afgegeven zijn naar aanleiding van de examens in de modulen hulpverlening algemeen en pompen algemeen, bedoeld in artikel 2, onderdelen a en b, van het Examenreglement brandwacht eerste klasse, zoals deze artikelonderdelen luidden voor de inwerkingtreding van de regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken van 11 juli 1996, houdende wijziging van de examenreglementen van de brandweeropleidingen, zijn gelijkwaardig aan het certificaat dat afgegeven is naar aanleiding van het examen in de module repressie, bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van het Examenreglement brandwacht eerste klasse.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

De regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken van 4 april 1989, nr. EB89/29/8 (Stcrt. 1989, 91) wordt ingetrokken.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 1992.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Deze regeling kan worden aangehaald als Gelijkstellingsregeling brandweeropleidingen.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 16 juni 1992

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,
Voor deze,
De

directeur-generaal Openbare Orde en veiligheid

,

I.W. Opstelten

Naar boven