Regeling benoemingseisen examencommissieleden

[Regeling vervallen per 01-10-2010.]
Geraadpleegd op 23-05-2024.
Geldend van 01-01-2008 t/m 30-09-2010

Regeling benoemingseisen examencommissieleden

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op artikel 15, eerste lid, van de Brandweerwet 1985 (Stb. 87);

Gezien het advies van het curatorium Rijksbrandweeracademie van 6 april 1992, nr. CRBA 92/U7;

Besluit:

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

In deze ministeriële regeling wordt verstaan onder:

a. de commissie:

de examencommissie, belast met de beoordeling van de kennis en de vaardigheid van de kandidaten;

b. de voorzitter:

de voorzitter, tevens lid van de commissie;

c. het examen:

het samenstel van module-examens betreffende een opleiding;

d. de module:

elke onderwijseenheid over een samenhangend deel van de leerstof, die zowel presentatie, verwerking als toetsing omvat en die flexibel programmeerbaar is in het systeem, waarvan het een onderdeel is;

e. het module-examen:

elk examen ter afsluiting van een module, dat bestaat uit een schriftelijk deel, een praktisch deel, een projectopdracht of een combinatie daarvan;

f. het bestuur:

het bestuur van het Nederlands bureau brandweerexamens, genoemd in artikel 18g, eerste lid, van de Brandweerwet 1985;

g. de kerndocent:

de docent die verantwoordelijk is voor het samenstellen en begeleiden van één of meer programma-onderdelen van een opleiding.

Paragraaf 2. De commissie voor het niveau brandwacht

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Tot voorzitter kan worden benoemd degene die:

 • a. aangesteld is in ten minste de rang van adjunct-hoofdbrandmeester, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel f, van het Besluit brandweerpersoneel (Stb. 1991, 276), of, waar het een persoon aangesteld bij een bedrijfsbrandweer betreft, in een daaraan gelijkwaardige rang;

 • b. binnen drie jaar voorafgaand aan de benoeming ten minste één jaar gefungeerd heeft als lid van de commissie op het te examineren niveau.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Tot lid van de commissie voor de eindopdracht van de modules repressie, persoonlijke bescherming en levensreddende handelingen I, bedoeld in artikel 2 van het Examenreglement brandwacht, kan worden benoemd degene die:

 • a. beschikt over ten minste het diploma onderbrandmeester, bedoeld in artikel 5 van het Examenreglement onderbrandmeester, of een daaraan gelijkwaardig diploma;

 • b. aangesteld is in ten minste de rang van onderbrandmeester, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder d, van het Besluit brandweerpersoneel, of, waar het een persoon aangesteld bij een bedrijfsbrandweer betreft, in een daaraan gelijkwaardige rang;

 • c. ten minste drie jaar ervaring heeft in het geven van instructie, waarbij de laatste instructie binnen de afgelopen drie jaar heeft plaats gevonden; en

 • d. relevante ervaring heeft in ten minste de operationele functie bevelvoerder.

Paragraaf 3. De commissie voor het niveau brandwacht eerste klasse

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Tot voorzitter kan worden benoemd degene die:

 • a. aangesteld is in ten minste de rang van adjunct-hoofdbrandmeester, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel f, van het Besluit brandweerpersoneel, of, waar het een persoon aangesteld bij een bedrijfsbrandweer betreft, in een daaraan gelijkwaardige rang;

 • b. binnen drie jaar voorafgaand aan de benoeming ten minste één jaar gefungeerd heeft als lid van de commissie op het te examineren niveau.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Tot lid van de commissie voor de module-examens repressie, pompbediener, hulpverlener, centralist, vliegtuigbrandbestrijding, gaspakdrager en hulpverlening bij grootschalig optreden, bedoeld in artikel 2, onderdelen a tot en met g, van het Examenreglement brandwacht eerste klasse, kan worden benoemd degene die:

 • a. beschikt over ten minste het diploma hoofdbrandwacht, bedoeld in artikel 5 van het Examenreglement hoofdbrandwacht, of een daaraan gelijkwaardig diploma;

 • b. aangesteld is in ten minste de rang van hoofdbrandwacht, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit brandweerpersoneel, of, waar het een persoon aangesteld bij een bedrijfsbrandweer betreft, in een daaraan gelijkwaardige rang;

 • c. ten minste drie jaar ervaring heeft in het geven van instructie, waarbij de laatste instructie binnen de afgelopen drie jaar heeft plaats gevonden;

 • d. binnen drie jaar voorafgaand aan de benoeming ten minste één keer in de te examineren module les gegeven heeft.

Paragraaf 4. De commissie voor het niveau hoofdbrandwacht

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Tot voorzitter kan worden benoemd degene die:

 • a. aangesteld is in ten minste de rang van adjunct-hoofdbrandmeester eerste klasse, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel g, van het Besluit brandweerpersoneel, of, waar het een persoon aangesteld bij een bedrijfsbrandweer betreft, in een daaraan gelijkwaardige rang;

 • b. binnen drie jaar voorafgaand aan de benoeming ten minste één jaar gefungeerd heeft als lid van de commissie op het te examineren niveau.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Tot lid van de commissie van de module-examens organisatie en leiding geven, repressie, preventiecontrolefunctionaris, verkenner gevaarlijke stoffen, hulpverlening, bronbestrijder en salvage bedoeld in artikel 2, onderdelen a tot en met g, van het Examenreglement hoofdbrandwacht, kan worden benoemd degene die:

 • a. beschikt over ten minste het diploma onderbrandmeester, bedoeld in artikel 5 van het Examenreglement onderbrandmeester (Stcrt. 1992, 111) of een daaraan gelijkwaardig diploma;

 • b. aangesteld is in ten minste de rang van onderbrandmeester, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel d, van het Besluit brandweerpersoneel, of, waar het een persoon aangesteld bij een bedrijfsbrandweer betreft, in een daaraan gelijkwaardige rang;

 • c. ten minste drie jaar ervaring heeft in het geven van instructie, waarbij de laatste instructie binnen de afgelopen drie jaar heeft plaats gevonden;

 • d. binnen drie jaar voorafgaand aan de benoeming ten minste één keer in de te examineren module les gegeven heeft.

Paragraaf 5. De commissie voor het niveau onderbrandmeester

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Tot voorzitter kan worden benoemd degene die:

 • a. aangesteld is in ten minste de rang van hoofdbrandmeester, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel h, van het Besluit brandweerpersoneel, of, waar het een persoon aangesteld bij een bedrijfsbrandweer betreft, in een daaraan gelijkwaardige rang;

 • b. binnen drie jaar voorafgaand aan de benoeming ten minste één jaar gefungeerd heeft als lid van de commissie op het te examineren niveau.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Tot lid van de commissie voor de module-examens verbranding en blussing, organisatie, gevaarlijke stoffen, repressie, materieel, sociale vaardigheden (schriftelijk deel), vliegtuigbrandbestrijding, petro/chemie, tankincidenten en repressie keuze, bedoeld in artikel 2, onderdelen a tot en met j, van het Examenreglement onderbrandmeester, kan worden benoemd degene die:

 • a. beschikt over ten minste het diploma brandmeester, bedoeld in artikel 5 van het Examenreglement brandmeester, of een daaraan gelijkwaardig diploma;

 • b. aangesteld is in ten minste de rang van brandmeester, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel e, van het Besluit brandweerpersoneel, of, waar het een persoon aangesteld bij een bedrijfsbrandweer betreft, in een daaraan gelijkwaardige rang;

 • c. ten minste drie jaar ervaring heeft in het geven van instructie, waarbij de laatste instructie binnen de afgelopen drie jaar heeft plaats gevonden;

 • d. binnen drie jaar voorafgaand aan de benoeming ten minste één keer in de te examineren module les gegeven heeft.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Tot lid van de commissie voor het module-examen sociale vaardigheden (projectopdracht), bedoeld in artikel 2, onderdeel e, van het Examenreglement onderbrandmeester, kan worden benoemd degene die:

 • a. beschikt over:

 • b. ten minste drie jaar ervaring heeft in het geven van instructie op het terrein van sociale vaardigheden, waarbij de laatste instructie binnen de afgelopen drie jaar heeft plaats gevonden.

Paragraaf 6. De commissie voor het niveau brandmeester

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Tot voorzitter kan worden benoemd degene die:

 • a. aangesteld is in ten minste de rang van hoofdbrandmeester eerste klasse, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel i, van het Besluit brandweerpersoneel, of, waar het een persoon aangesteld bij een bedrijfsbrandweer betreft, in een daaraan gelijkwaardige rang;

 • b. binnen drie jaar voorafgaand aan de benoeming ten minste één jaar gefungeerd heeft als lid van de commissie op het te examineren niveau.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Tot lid van de commissie voor de module-examens sociale vaardigheden (schriftelijk deel), organisatie, technische dienst en repressie keuze, bedoeld in de onderdelen a, b, f en g van het Examenreglement brandmeester, kan worden benoemd degene die:

 • a. beschikt over ten minste het diploma adjunct-hoofdbrandmeester, bedoeld in artikel 13 van het Examenreglement adjunct-hoofdbrandmeester 1993, of een daaraan gelijkwaardig diploma;

 • b. aangesteld is in ten minste de rang van adjunct-hoofdbrandmeester, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel f, van het Besluit brandweerpersoneel, of, waar het een persoon aangesteld bij een bedrijfsbrandweer betreft, in een daaraan gelijkwaardige rang;

 • c. ten minste drie jaar ervaring heeft in het geven van instructie, waarbij de laatste instructie binnen de afgelopen drie jaar heeft plaats gevonden;

 • d. binnen drie jaar voorafgaand aan de benoeming ten minste één keer in de te examineren module les gegeven heeft.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Tot lid van de commissie voor het module-examen sociale vaardigheden (projectopdracht) bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van het Examenreglement brandmeester, kan worden benoemd degene die:

 • a. beschikt over:

 • b. ten minste drie jaar ervaring heeft in het geven van instructie op het terrein van sociale vaardigheden, waarbij de laatste instructie binnen de afgelopen drie jaar heeft plaatsgevonden.

Artikel 14a

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Tot lid van de commissie voor de module-examens preventie, opleiding, oefening en voorlichting en verbindingen, bedoeld in artikel 2, onderdelen c tot en met e, van het Examenreglement brandmeester, kan worden benoemd degene die voldoet aan de eisen, genoemd in artikel 13 dan wel artikel 14.

Paragraaf 7. De commissie voor het niveau adjunct-hoofdbrandmeester

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Artikel 15

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Tot voorzitter kan worden benoemd degene die:

 • a. aangesteld is in ten minste de rang van commandeur, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel j, van het Besluit brandweerpersoneel, of, waar het een persoon aangesteld bij een bedrijfsbrandweer betreft, in een daaraan gelijkwaardige rang;

 • b. binnen drie jaar voorafgaand aan de benoeming ten minste één jaar gefungeerd heeft als lid van de commissie op het te examineren niveau.

Artikel 16

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Tot lid van de commissie voor de module-examens organisatie, repressie, operationeel management (schriftelijk deel), logistiek/technische dienst, preventie, preparatie/opleiding en oefening, officier kleine brandweerorganisatie en basis-repressie II (schriftelijke deel), bedoeld in artikel 2, onderdelen a tot en met g, alsmede onderdeel i, van het Examenreglement adjunct-hoofdbrandmeester 1993, kan worden benoemd degene die:

 • a.

  • beschikt over ten minste het diploma adjunct-hoofdbrandmeester, bedoeld in artikel 13 van het Examenreglement adjunct-hoofdbrandmeester 1993 of een daaraan gelijkwaardige diploma;

  • aangesteld is in ten minste de rang van adjunct-hoofdbrandmeester eerste klasse, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel g, van het Besluit brandweerpersoneel, of, waar het een persoon aangesteld bij een bedrijfsbrandweer betreft, in een daaraan gelijkwaardige rang;

  • ten minste drie jaar ervaring heeft in het geven van instructie, waarbij de laatste instructie binnen de afgelopen drie jaar heeft plaatsgevonden;

  • binnen drie jaar voorafgaand aan de benoeming ten minste één keer in de te examineren module les gegeven heeft; dan wel

 • b. ten minste drie jaar ervaring heeft in het geven van instructie op het terrein van de te examineren module, waarbij de laatste instructie binnen de afgelopen drie jaar heeft plaatsgevonden, en beschikt over:

Artikel 17

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Tot lid van de commissie voor het module-examen operationeel management (projectopdracht), bedoeld in artikel 2, onderdeel c, van het Examenreglement adjunct-hoofdbrandmeester 1993, kan worden benoemd degene die:

 • a. beschikt over:

 • b. ten minste drie jaar ervaring heeft in het geven van instructie op het terrein van de te examineren module, waarbij de laatste instructie binnen de afgelopen drie jaar heeft plaats gevonden.

Artikel 17a

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Tot lid van de commissie voor het module-examen basis-repressie I, bedoeld in artikel 2, onderdeel h, van het Examenreglement adjunct-hoofdbrandmeester 1993, kan worden benoemd degene die:

 • a.

  • beschikt over ten minste het diploma hoofdbrandwacht, bedoeld in artikel 5 van het Examenreglement hoofdbrandwacht, of een daaraan gelijkwaardig diploma;

  • aangesteld is in ten minste de rang van hoofdbrandwacht, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit brandweerpersoneel, of, waar het een persoon aangesteld bij een bedrijfsbrandweer betreft, in een daaraan gelijkwaardige rang;

  • ten minste drie jaar ervaring heeft in het geven van instructie, waarbij de laatste instructie binnen de afgelopen drie jaar heeft plaats gevonden;

  • binnen drie jaar voorafgaand aan de benoeming ten minste één keer in de te examineren module les gegeven heeft, dan wel

 • b.

  • lid is van de Vereniging arts-docenten in de EHBO, of

  • in het bezit is van de aantekening kader-instructeur van de EHBO dat afgegeven is door het Oranje Kruis en van een geldig getuigschrift reanimatie, bedoeld in onderdeel 6.6 van de regeling, houdende vaststelling richtlijnen reanimatie-onderwijs aan leken en EHBO-ers van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, of

  • in het bezit is van het diploma ambulance-verpleegkundige van de Stichting Opleidingen en Scholing ten behoeve van het Ambulancevervoer, als ambulance-verpleegkundige werkzaam is en ten minste drie jaar ervaring heeft in het geven van instructie, waarbij de laatste instructie binnen de afgelopen drie jaar heeft plaats gevonden.

Artikel 17b

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Tot lid van de commissie voor het module-examen basis-repressie II (praktisch deel), bedoeld in artikel 2, onderdeel i, van het Examenreglement adjunct-hoofdbrandmeester 1993 kan worden benoemd degene die:

Paragraaf 8. De commissie voor het niveau hoofdbrandmeester

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Artikel 18

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Tot voorzitter kan worden benoemd degene die:

 • a. aangesteld is in ten minste de rang van commandeur, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel j, van het Besluit brandweerpersoneel, of, waar het een persoon aangesteld bij een bedrijfsbrandweer betreft, in een daaraan gelijkwaardige rang;

 • b. binnen drie jaar voorafgaand aan de benoeming ten minste één jaar gefungeerd heeft als lid van de commissie op het te examineren niveau.

Artikel 19

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Tot lid van de commissie voor de module-examens repressie, management/beleidskunde, proactie/preventie/preparatie I, proactie/preventie/preparatie II, opleidings- en oefenbeleid, informatie- en communicatietechnologie beheer, regionaal officier gevaarlijke stoffen en waarschuwings- en verkenningsdienstdeskundige, bedoeld in artikel 2, onderdelen a tot en met h, van het Examenreglement hoofdbrandmeester 1993, kan worden benoemd degene die:

 • a.

  • beschikt over ten minste het diploma hoofdbrandmeester, bedoeld in artikel 10 van het Examenreglement hoofdbrandmeester 1993 of een daaraan gelijkwaardig diploma;

  • aangesteld is in ten minste de rang van hoofdbrandmeester eerste klasse, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel i, van het Besluit brandweerpersoneel, of, waar het een persoon aangesteld bij een bedrijfsbrandweer betreft, in een daaraan gelijkwaardige rang;

  • ten minste drie jaar ervaring heeft in het geven van instructie, waarbij de laatste instructie binnen de afgelopen drie jaar heeft plaatsgevonden;

  • binnen drie jaar voorafgaand aan de benoeming ten minste één keer in de te examineren module les gegeven heeft; dan wel

 • b. ten minste drie jaar ervaring heeft in het geven van instructie op het terrein van de te examineren module, waarbij de laatste instructie binnen de afgelopen drie jaar heeft plaatsgevonden, en beschikt over:

Paragraaf 8a. De commissie voor het niveau commandeur

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Artikel 19a

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

De voorzitter van de commissie voor het module-examen basisrepressie commandeur, bedoeld in artikel 10 van het Examenreglement commandeur 1998:

 • a. is aangesteld in ten minste de rang van commandeur, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel j, van het Besluit brandweerpersoneel, of, waar het een persoon aangesteld bij een bedrijfsbrandweer betreft, in een daaraan gelijkwaardige rang en

 • b. heeft binnen drie jaar voorafgaand aan de benoeming ten minste één jaar gefungeerd als lid van de commissie op het niveau hoofdbrandmeester.

Artikel 19b

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

De leden van de commissie voor het module-examen basisrepressie commandeur, bedoeld in artikel 10 van het Examenreglement commandeur 1998:

Artikel 19c

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

De voorzitter van de commissie voor de beoordeling van de eindopdracht, bedoeld in artikel 11 van het Examenreglement commandeur 1998:

Artikel 19d

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

De leden van de commissie voor de beoordeling van de eindopdracht, bedoeld in artikel 11 van het Examenreglement commandeur 1998:

Paragraaf 9. De commissie voor het examen brandweerduiker

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Artikel 20a

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Tot voorzitter kan worden benoemd degene die:

 • a. aangesteld is in ten minste de rang van adjunct-hoofdbrandmeester, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel f, van het Besluit brandweerpersoneel of, waar het een persoon aangesteld bij een bedrijfsbrandweer betreft, in een daaraan gelijkwaardige rang;

 • b. binnen drie jaar voorafgaand aan de benoeming ten minste één jaar gefungeerd heeft als lid van de commissie voor het examen brandweerduiker.

Artikel 20b

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Tot lid van de commissie voor de module-examens, bedoeld in artikel 2, van het Examenreglement brandweerduiker 1995, kan worden benoemd degene die:

 • a. beschikt over ten minste het diploma hoofdbrandwacht, bedoeld in artikel 5 van het Examenreglement hoofdbrandwacht, of een daaraan gelijkwaardig diploma;

 • b. aangesteld is in ten minste de rang van hoofdbrandwacht, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit brandweerpersoneel, of, waar het een persoon aangesteld bij een bedrijfsbrandweer betreft, in een daaraan gelijkwaardige rang;

 • c. in het bezit is van

  • het certificaat instructeur-duiker van de Stichting Brandweeropleiding in Nederland, of van het Nederlands instituut voor brandweer en rampenbestrijding, of

  • een erkenning tot instructeur-duiker die afgegeven is door de hoofdinspecteur van het brandweerwezen alsmede

  • een geldig brevet duiker bij de brandweer of een diploma brandweerduiker;

 • d. ten minste drie jaar ervaring heeft in het geven van instructie, waarbij de laatste instructie binnen de afgelopen drie jaar heeft plaats gevonden;

 • e. ten minste één keer de te examineren module heeft onderwezen in de afgelopen twee jaar.

Paragraaf 9a. De commissie voor het examen brandweerchauffeur

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Artikel 20c

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Tot voorzitter kan worden benoemd degene die:

 • a. aangesteld is in ten minste de rang van adjunct-hoofdbrandmeester, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel f, van het Besluit brandweerpersoneel, of, waar het een persoon aangesteld bij een bedrijfsbrandweer betreft, in een daaraan gelijkwaardige rang; en

 • b. ten minste één jaar, waaronder het direct aan de benoeming voorafgaande jaar, gefungeerd heeft als lid van de commissie voor het examen brandweerchauffeur.

Artikel 20d

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Tot lid van de commissie voor de module-examens, bedoeld in artikel 2, van het Examenreglement brandweerchauffeur 1997, kan worden benoemd degene die:

 • a.

 • b.

  • in het bezit is van het geldig instructeurscertificaat B of C, bedoeld in artikel 7 van de Wet rijonderricht motorvoertuigen 1993;

  • aangesloten is bij de BOVAG;

  • ten minste drie jaar ervaring heeft in het geven van instructie, waarbij de laatste instructie binnen de afgelopen drie jaar is gegeven; en

  • binnen twee jaar voorafgaand aan de benoeming ten minste één keer de te examineren module heeft onderwezen.

Paragraaf 9b. De commissie voor het examen instructeur

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Artikel 20e

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

De voorzitter van de commissie voor het module-examen instructeur, bedoeld in artikel 2 van het Examenreglement instructeur 1993:

 • a. is aangesteld in ten minste de rang van hoofdbrandmeester, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel h, van het Besluit brandweerpersoneel, of, waar het een persoon aangesteld bij een bedrijfsbrandweer betreft, in een daaraan gelijkwaardige rang; en

 • b. heeft binnen drie jaar voorafgaand aan de benoeming ten minste één jaar gefungeerd als lid van de commissie op het niveau onderbrandmeester.

Artikel 20f

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

De leden van de commissie voor het schriftelijk deel van het module-examen instructeur, bedoeld in artikel 2 van het Examenreglement instructeur 1993:

 • a. beschikken over ten minste het diploma brandmeester, bedoeld in artikel 5 van het Examenreglement brandmeester, of een daaraan gelijkwaardig diploma;

 • b. zijn aangesteld in ten minste de rang van brandmeester, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel e, van het Besluit brandweerpersoneel, of waar het een persoon aangesteld bij een bedrijfsbrandweer betreft, in een daaraan gelijkwaardige rang;

 • c. hebben ten minste drie jaar ervaring in het geven van instructie, waarbij de laatste instructie binnen de afgelopen drie jaar heeft plaatsgevonden; en

 • d. hebben binnen drie jaar voorafgaand aan de benoeming ten minste één keer in de te examineren module les gegeven.

Artikel 20g

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Tot lid van de commissie voor het praktisch deel van het module-examen, bedoeld in artikel 2, van het Examenreglement instructeur 1993, kan worden benoemd degene die ten minste drie jaar ervaring heeft in het geven van instructie, waarbij de laatste instructie binnen de afgelopen drie jaar heeft plaats gevonden, en binnen drie jaar voorafgaand aan de benoeming ten minste één keer in de te examineren module les gegeven heeft, en:

Paragraaf 9c. De commissie voor het examen duikploegleider

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Artikel 20h

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Tot voorzitter kan worden benoemd degene die:

 • a. aangesteld is in ten minste de rang van adjunct-hoofdbrandmeester, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel f, van het Besluit brandweerpersoneel of, waar het een persoon aangesteld bij een bedrijfsbrandweer betreft, in een daaraan gelijkwaardige rang; en

 • b. binnen drie jaar voorafgaand aan de benoeming ten minste één jaar gefungeerd heeft als lid van de commissie voor het examen brandweerduiker.

Artikel 20i

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Tot lid van de commissie voor de module-examens, bedoeld in artikel 2, van het Examenreglement duikploegleider 2004, kan worden benoemd degene die:

 • a. beschikt over ten minste het diploma onderbrandmeester, bedoeld in artikel 5 van het Examenreglement onderbrandmeester, of een daaraan gelijkwaardig diploma;

 • b. in het bezit is van een geldig rijksdiploma brandweerduiker;

 • c. aangesteld is in ten minste de rang van onderbrandmeester, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel d van het Besluit brandweerpersoneel of, waar het een persoon aangesteld bij een bedrijfsbrandweer betreft, in een daaraan gelijkwaardige rang;

 • d. in het bezit is van

  • 1°. het certificaat instructeur-duiker van de Stichting Brandweeropleiding in Nederland of van het Nederlands instituut voor brandweer en rampenbestrijding, of

  • 2°. een erkenning tot instructeur-duiker die afgegeven is door de hoofdinspecteur van het brandweerwezen, of

  • 3°. een certificaat specialisatie instructeur duiken afgegeven door het Nederlands bureau brandweerexamens;

 • e. ten minste drie jaar ervaring heeft in het geven van instructie, waarbij de laatste instructie binnen de afgelopen drie jaar heeft plaats gevonden; en

 • f. ten minste drie jaar operationeel leiding heeft gegeven aan een duikploeg.

Paragraaf 9d. De commissie voor het examen veiligheidsmanager

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Artikel 20j

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

De voorzitter van de commissie voor de beoordeling van de eindopdracht, bedoeld in artikel 26 van het Examenreglement veiligheidsmanager 2004:

Artikel 20k

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

De leden van de commissie voor de beoordeling van de eindopdracht, bedoeld in artikel 26 van het Examenreglement veiligheidsmanager 2004:

Paragraaf 9e. De commissie voor het examen brandweercentralist

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Artikel 20l

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Tot voorzitter kan worden benoemd degene die:

 • a. aangesteld is in ten minste de rang van adjunct-hoofdbrandmeester, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel f, van het Besluit brandweerpersoneel, of, waar het een persoon aangesteld bij een bedrijfsbrandweer betreft, in een daaraan gelijkwaardige rang; en

 • b. ten minste één jaar, waaronder het direct aan de benoeming voorafgaande jaar, gefungeerd heeft als lid van de commissie voor het examen Brandweercentralist.

Artikel 20m

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Tot lid van de commissie voor de module-examens, bedoeld in artikel 2 van het Examenreglement brandweercentralist 2004, kan worden benoemd degene die:

 • a. beschikt over ten minste het diploma onderbrandmeester of een daaraan gelijkwaardig diploma;

 • b. aangesteld is in ten minste de rang van onderbrandmeester, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit brandweerpersoneel, of, waar het een persoon aangesteld bij een bedrijfsbrandweer betreft, in een daaraan gelijkwaardige rang;

 • c. ten minste drie jaar ervaring heeft in het geven van instructie, waarbij de laatste instructie binnen de afgelopen drie jaar is gegeven; en

 • d. binnen twee jaar voorafgaand aan de benoeming ten minste één keer de te examineren module heeft onderwezen.

Paragraaf 10. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Artikel 21

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

De Regeling benoemingseisen examencommissieleden (Stcrt. 1990, 39) wordt ingetrokken.

Artikel 22

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 1992.

Artikel 23

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling benoemingseisen examencommissieleden.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 16 juni 1992

De

Minister

van

Binnenlandse Zaken

,
Voor deze,
De

directeur-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid

,

I.W. Opstelten

Naar boven