Regeling tot vaststelling van het maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1993

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-04-1995.]
Geraadpleegd op 02-03-2024.
Geldend van 01-04-1993 t/m heden

Regeling tot vaststelling van het maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1993

De Staatssecretaris van Financiën, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken;

Gelet op artikel 147, vierde lid, van de Provinciewet (Stb. 1962, 17);

Besluit:

Artikel 1

Het door de provincies te heffen aantal opcenten voor de periode 1 april 1993 tot en met 31 maart 1994 bedraagt ten hoogste 36.1.

Artikel 2

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 1993 en zal in de Staatscourant worden geplaatst.

  • 2 Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling tot vaststelling van het maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1993.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

M. J. J. van Amelsvoort

Naar boven