Aanwijzing personen belast met het toezicht op de naleving van de Wet op de dierproeven

[Regeling vervallen per 16-07-2015.]
Geraadpleegd op 14-07-2024.
Geldend van 27-07-2002 t/m 18-01-2012

Aanwijzing personen belast met het toezicht op de naleving van de Wet op de dierproeven

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

Gelet op artikel 20 van de Wet op de dierproeven (Stb. 1977, 67);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 16-07-2015]

Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Wet op de dier proeven bepaalde zijn belast de Veterinaire Hoofdinspecteur van de Voedsel en Waren Autoriteit en de door hem aangewezen ambtenaren.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 16-07-2015]

Het besluit van 3 december 1985. DGVgz/VVP, nr. 84308, wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 16-07-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij is geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1992.

De

Staatssecretaris

voornoemd,
Namens de

Staatssecretaris

:
De

Directeur Voeding en Veiligheid van Produkten

,

S. van Hoogstraten

Naar boven