Algemene wet bestuursrecht

Meerdere toekomstige wijzigingen; eerste op 01-03-2027.
Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2024.
Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 14-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-05-2024.
Geldend van 01-05-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor § 4.1.3.3

Informatie geldend op 01-05-2024

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

 1. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel: 5.29
 2. Advocatenwet
  Artikelen: 2, 9b, 9j, 12a
 3. Alcoholwet
  Artikelen: 3, 4, 35
 4. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen: 10:31, 3:10, 4:71
 5. Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties
  Artikel: 28
 6. Besluit DNA-onderzoek in strafzaken
  Artikel: 7
 7. Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer
  Artikel: 14
 8. Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
  Artikelen: 5.5, 5.9, 7.15, 7.22, 7.31, 10.6, 11.5, 11.7
 9. Besluit beheer autowrakken
  Artikel: 13
 10. Besluit geluidproduktie sportmotoren
  Artikel: 3
 11. Besluit houders van dieren
  Artikelen: 3.32, 4.3
 12. Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden
  Artikel: 8a
 13. Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen
  Artikel: 42
 14. Besluit middelenonderzoek bij geweldplegers
  Artikel: 15
 15. Besluit onderzoek in strafzaken naar een ernstige besmettelijke ziekte
  Artikel: 11
 16. Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
  Artikelen: 6, 11h
 17. Besluit toepassing maatregelen in het belang van het onderzoek
  Artikel: 4a
 18. Besluit trekkende bevolking WPO
  Artikel: C 2
 19. Binnenvaartwet
  Artikelen: 6, 21
 20. Burgerlijk Wetboek Boek 2
  Artikelen: 49, 58, 300
 21. Dienstenwet
  Artikelen: 28, 29, 66
 22. Gerechtsdeurwaardersverordening
  Artikel: 2.4
 23. Handelsregisterwet 2007
  Artikel: 20
 24. Huisvestingswet 2014
  Artikelen: 25, 43
 25. Kernenergiewet
  Artikelen: 15f, 22, 29a, 33
 26. Leegstandwet
  Artikel: 15
 27. Meetbrievenwet 1981
  Artikel: 4
 28. Mijnbouwbesluit
  Artikelen: 29j, 40c, 40e, 40f, 51, 52, 62, 62b, 62c, 63, 96, 143
 29. Mijnbouwwet
  Artikelen: 20, 25
 30. Omgevingsbesluit
  Artikelen: 10.26a, 10.26c
 31. Prijzenwet
  Artikel: 3
 32. Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren
  Artikel: 1.11
 33. Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
  Artikel: 11b
 34. Regeling verticale scholengemeenschap
  Artikel: 4
 35. Scheepvaartverkeerswet
  Artikel: 15c
 36. Tijdelijke regeling EU-bemestingsproducten
  Artikel: 7
 37. Uitvoeringsbesluit Wet op de weerkorpsen
  Artikelen: 15, 16
 38. Verordening op de advocatuur
  Artikel: 8.2
 39. Vuurwerkbesluit
  Artikel: 3B.3a
 40. Wegenverkeerswet 1994
  Artikelen: 12, 101
 41. Wet belasting zware motorrijtuigen
  Artikel: 15
 42. Wet belastingen op milieugrondslag
  Artikel: 91
 43. Wet beëdigde tolken en vertalers
  Artikelen: 4, 8
 44. Wet dieren
  Artikelen: 2.23, 7.3
 45. Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting
  Artikel: 6
 46. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikel: 2.1.4
 47. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 64
 48. Wet goed verhuurderschap
  Artikel: 9
 49. Wet kinderopvang
  Artikel: 1.45
 50. Wet kwaliteit incassodienstverlening
  Artikel: 5
 51. Wet milieubeheer
  Artikel: 10.63
 52. Wet op de accijns
  Artikel: 90
 53. Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992
  Artikel: 14
 54. Wet op de dierproeven
  Artikelen: 2, 10a, 11a
 55. Wet op de expertisecentra
  Artikelen: 13, 14c, 14f, 39, 66d
 56. Wet op de kansspelen
  Artikelen: 3, 30b, 30o
 57. Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994
  Artikelen: 37b, 71, 72, 73
 58. Wet op de omzetbelasting 1968
  Artikelen: 23, 28d
 59. Wet op het financieel toezicht
  Artikel: 1:106d
 60. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikel: 16.16c
 61. Wet op het primair onderwijs
  Artikelen: 9, 64d
 62. Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
  Artikelen: 4, 5, 7, 8, 9, 10
 63. Wet ruimtevaartactiviteiten
  Artikel: 5
 64. Wet strategische diensten
  Artikel: 14
 65. Wet toezicht accountantsorganisaties
  Artikel: 6
 66. Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames
  Artikel: 12
 67. Wet voortgezet onderwijs 2020
  Artikel: 3.32
 68. Wet wapens en munitie
  Artikelen: 4, 9, 13, 14
 69. Wet windenergie op zee
  Artikel: 16

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 1:6
 2. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel 4
 3. Wet op het notarisambt
  Artikel 16a
 4. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel 2

Verwijzingen naar Titel 4.1

 1. Invorderingswet 1990
  Artikel 1
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen 7:14, 7:27
 3. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel 12
 4. Leidraad Invordering 2008
  Tekst tekst
 5. Wet educatie en beroepsonderwijs BES
  Artikelen 1.5.1, 2.4.1, 3.5
 6. Wet primair onderwijs BES
  Artikelen 67, 69
 7. Omgevingswet
  Artikel 16.57
 8. Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
  Artikel 11.4
 9. Invoeringswet Omgevingswet
  Artikel 4.5
 10. Wet voortgezet onderwijs 2020
  Artikelen 11.20, 11.58

Verwijzingen naar Afdeling 4.1.3

 1. Wet op de omzetbelasting 1968
  Artikelen 28rk, 28si, 28tm, 31
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 8:55c
 3. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel 59

Overzicht van wijzigingen voor deze paragraaf

(geldig op 01-05-2024)

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
28-12-2009 Nieuw 12-11-2009 Stb. 2009, 503 31579 26-11-2009 Stb. 2009, 505
Naar boven