Algemene wet bestuursrecht

Meerdere toekomstige wijzigingen; eerste op 01-08-2024.
Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2024.
Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 20-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-05-2024.
Geldend van 01-05-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 4:20d

Informatie geldend op 01-05-2024

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit 2022
  Artikel: 7

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 1:6
 2. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel 4
 3. Wet op het notarisambt
  Artikel 16a
 4. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel 2

Verwijzingen naar Titel 4.1

 1. Invorderingswet 1990
  Artikel 1
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen 7:14, 7:27
 3. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel 12
 4. Leidraad Invordering 2008
  Tekst tekst
 5. Wet educatie en beroepsonderwijs BES
  Artikelen 1.5.1, 2.4.1, 3.5
 6. Wet primair onderwijs BES
  Artikelen 67, 69
 7. Omgevingswet
  Artikel 16.57
 8. Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
  Artikel 11.4
 9. Invoeringswet Omgevingswet
  Artikel 4.5
 10. Wet voortgezet onderwijs 2020
  Artikelen 11.20, 11.58

Verwijzingen naar § 4.1.3.3

 1. Uitvoeringsbesluit Wet op de weerkorpsen
  Artikelen 15, 16
 2. Advocatenwet
  Artikelen 12a, 2, 9b, 9j
 3. Prijzenwet
  Artikel 3
 4. Kernenergiewet
  Artikelen 15f, 22, 29a, 33
 5. Alcoholwet
  Artikelen 3, 35, 4
 6. Wet op de kansspelen
  Artikelen 3, 30b, 30o
 7. Wet op de omzetbelasting 1968
  Artikelen 23, 28d
 8. Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen
  Artikel 42
 9. Burgerlijk Wetboek Boek 2
  Artikelen 300, 49, 58
 10. Wet op de dierproeven
  Artikelen 10a, 11a, 2
 11. Wet milieubeheer
  Artikel 10.63
 12. Meetbrievenwet 1981
  Artikel 4
 13. Leegstandwet
  Artikel 15
 14. Wet op het primair onderwijs
  Artikelen 64d, 9
 15. Wet op de expertisecentra
  Artikelen 13, 14c, 14f, 39, 66d
 16. Besluit trekkende bevolking WPO
  Artikel C 2
 17. Scheepvaartverkeerswet
  Artikel 15c
 18. Wet op de accijns
  Artikel 90
 19. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen 10:31, 3:10, 4:71
 20. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikel 16.16c
 21. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel 5.29
 22. Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992
  Artikel 14
 23. Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994
  Artikelen 37b, 71, 72, 73
 24. Wegenverkeerswet 1994
  Artikelen 101, 12
 25. Wet belastingen op milieugrondslag
  Artikel 91
 26. Besluit geluidproduktie sportmotoren
  Artikel 3
 27. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikel 2.1.4
 28. Wet belasting zware motorrijtuigen
  Artikel 15
 29. Wet wapens en munitie
  Artikelen 13, 14, 4, 9
 30. Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
  Artikelen 10, 4, 5, 7, 8, 9
 31. Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
  Artikelen 11h, 6
 32. Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
  Artikel 11b
 33. Besluit DNA-onderzoek in strafzaken
  Artikel 7
 34. Vuurwerkbesluit
  Artikel 3B.3a
 35. Besluit toepassing maatregelen in het belang van het onderzoek
  Artikel 4a
 36. Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting
  Artikel 6
 37. Besluit beheer autowrakken
  Artikel 13
 38. Mijnbouwwet
  Artikelen 20, 25
 39. Mijnbouwbesluit
  Artikelen 143, 29j, 40c, 40e, 40f, 51, 52, 62, 62b, 62c, 63, 96
 40. Wet kinderopvang
  Artikel 1.45
 41. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel 64
 42. Wet toezicht accountantsorganisaties
  Artikel 6
 43. Wet op het financieel toezicht
  Artikel 1:106d
 44. Wet ruimtevaartactiviteiten
  Artikel 5
 45. Handelsregisterwet 2007
  Artikel 20
 46. Wet beëdigde tolken en vertalers
  Artikelen 4, 8
 47. Binnenvaartwet
  Artikelen 21, 6
 48. Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties
  Artikel 28
 49. Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden
  Artikel 8a
 50. Dienstenwet
  Artikelen 28, 29, 66
 51. Besluit onderzoek in strafzaken naar een ernstige besmettelijke ziekte
  Artikel 11
 52. Wet dieren
  Artikelen 2.23, 7.3
 53. Wet strategische diensten
  Artikel 14
 54. Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren
  Artikel 1.11
 55. Besluit houders van dieren
  Artikelen 3.32, 4.3
 56. Huisvestingswet 2014
  Artikelen 25, 43
 57. Verordening op de advocatuur
  Artikel 8.2
 58. Wet windenergie op zee
  Artikel 16
 59. Besluit middelenonderzoek bij geweldplegers
  Artikel 15
 60. Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer
  Artikel 14
 61. Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
  Artikelen 10.6, 11.5, 11.7, 5.5, 5.9, 7.15, 7.22, 7.31
 62. Omgevingsbesluit
  Artikelen 10.26a, 10.26c
 63. Wet voortgezet onderwijs 2020
  Artikel 3.32
 64. Regeling verticale scholengemeenschap
  Artikel 4
 65. Wet kwaliteit incassodienstverlening
  Artikel 5
 66. Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames
  Artikel 12
 67. Tijdelijke regeling EU-bemestingsproducten
  Artikel 7
 68. Gerechtsdeurwaardersverordening
  Artikel 2.4
 69. Wet goed verhuurderschap
  Artikel 9

Verwijzingen naar Afdeling 4.1.3

 1. Wet op de omzetbelasting 1968
  Artikelen 28rk, 28si, 28tm, 31
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 8:55c
 3. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel 59

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-05-2024)

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 10-05-2023 Stb. 2023, 183 35261
01-01-2013 Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 682 32450 20-12-2012 Stb. 2012, 684 Alg. 1
28-12-2009 Nieuw 12-11-2009 Stb. 2009, 503 31579 26-11-2009 Stb. 2009, 505

Opmerkingen

 1. Deel C, artikel I, van Stb. 2012/682 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven