Algemene wet bestuursrecht

Meerdere toekomstige wijzigingen; eerste op 01-03-2027.
Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2024.
Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 17-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-05-2024.
Geldend van 01-05-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Afdeling 4.1.2

Informatie geldend op 01-05-2024

Regelgeving die op deze afdeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit instelling Bedenkingencommissie Herindeling FGR BZK

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze afdeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze afdeling

 1. Algemene douanewet
  Artikel: 1:18
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel: 5:53
 3. Arbeidsomstandighedenbesluit
  Artikel: 1.13
 4. Arbeidsomstandighedenregeling
  Bijlage: XVI
 5. Arbeidsomstandighedenwet
  Artikelen: 12, 16
 6. Arbeidstijdenwet
  Artikel: 7:1
 7. Geneesmiddelenwet
  Artikel: 17
 8. Meststoffenwet
  Artikel: 87
 9. Wet personenvervoer 2000
  Artikelen: 95, 96
 10. Wet toezicht effectenverkeer 1995
  Artikel: 48f

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze afdeling deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 1:6
 2. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel 4
 3. Wet op het notarisambt
  Artikel 16a
 4. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel 2

Verwijzingen naar Titel 4.1

 1. Invorderingswet 1990
  Artikel 1
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen 7:14, 7:27
 3. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel 12
 4. Leidraad Invordering 2008
  Tekst tekst
 5. Wet educatie en beroepsonderwijs BES
  Artikelen 1.5.1, 2.4.1, 3.5
 6. Wet primair onderwijs BES
  Artikelen 67, 69
 7. Omgevingswet
  Artikel 16.57
 8. Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
  Artikel 11.4
 9. Invoeringswet Omgevingswet
  Artikel 4.5
 10. Wet voortgezet onderwijs 2020
  Artikelen 11.20, 11.58

Overzicht van wijzigingen voor deze afdeling

(geldig op 01-05-2024)

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-1994 Nieuwe-regeling 04-06-1992 Stb. 1992, 315 21221 23-12-1993 Stb. 1993, 693
Naar boven