Algemene wet bestuursrecht

Meerdere toekomstige wijzigingen; eerste op 01-03-2027.
Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2024.
Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 17-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-05-2024.
Geldend van 01-05-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 4:7

Informatie geldend op 01-05-2024

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen: 4:11, 4:12, 4:9, 7:1a
 2. Beleidsregel Handhavingsstrategie Omgevingsrecht Inspectie Leefomgeving en Transport
  Bijlage: bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Beleidsregel Handhavingsstrategie Omgevingsrecht Inspectie Leefomgeving en Transport
 3. Beleidsregel Handhavingsstrategie Omgevingsrecht Rijkswaterstaat
  Bijlage: : Landelijke handhavingsstrategie omgevingsrecht
 4. Besluit bevoegde instanties grensoverschrijdende representatieve vorderingen
  Artikel: 7
 5. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit 2022
  Artikel: 7
 6. Circulaire voor Optie/Naturalisatieverzoeken in het buitenland
  Teksten: tekst, tekst
 7. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 8. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst
 9. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Teksten: tekst, tekst, tekst
 10. Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in CuraƧao en Sint Maarten
  Teksten: tekst, tekst, tekst
 11. Kadasterwet
  Artikelen: 56a, 87a, 94a, 110a
 12. Landbouwwet
  Artikel: 23a
 13. Regeling toekenning radiofrequenties voor straalverbindingen aan de concessiehouder
  Artikel: 4
 14. Telecommunicatiewet
  Artikel: 15.17
 15. Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding
  Artikel: 7
 16. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten: tekst, tekst
 17. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Teksten: tekst, tekst
 18. Vreemdelingencirculaire 2000 (C)
  Tekst: tekst
 19. Vreemdelingenwet 2000
  Artikel: 2n
 20. Wet op de architectentitel
  Artikel: 17
 21. Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie, enz. (voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie)
  Artikel: IV

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-05-2024)

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-1994 Wijziging 29-12-1993 Stb. 1994, 1 23-12-1993 Stb. 1993, 693
01-01-1994 Nieuwe-regeling 04-06-1992 Stb. 1992, 315 21221 23-12-1993 Stb. 1993, 693
Naar boven