Algemene wet bestuursrecht

Meerdere toekomstige wijzigingen; eerste op 01-03-2027.
Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2024.
Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 16-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-05-2024.
Geldend van 01-05-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 4:2

Informatie geldend op 01-05-2024

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing rechtspersoon als gasbeurs en goedkeuring beursreglement
  Artikel: 3
 2. Algemene douanewet
  Artikel: 1:18
 3. Beleidsregel Prioritering van handhavingsonderzoeken door de Autoriteit Consument en Markt 2023
  Tekst: tekst
 4. Beleidsregel aanwijzing rechtspersoon als elektriciteitsbeurs en goedkeuring beursreglement elektriciteitsbeurs
  Artikel: 3
 5. Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Waterstaat 2024
  Artikel: 2
 6. Beleidsregel nadeelcompensatie verleggen kabels en leidingen vanwege rijkswaterstaatswerken, rijkswegen en hoofdspoorwegen 2024
  Artikel: 3
 7. Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2024
  Bijlage: bijlage
 8. Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
  Artikel: 3.6
 9. Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft
  Artikel: 2
 10. Besluit langdurige zorg
  Artikel: 3.2.1
 11. Besluit ondernemingsplan notaris
  Artikel: 3
 12. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Informatie Beheer Groep vanaf 1994
  Bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 13. Besluit vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers
  Artikel: 2
 14. Besluit vergunning levering gas aan kleinverbruikers
  Artikel: 2
 15. Circulaire wapens en munitie 2019
  Tekst: tekst
 16. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Teksten: tekst, tekst
 17. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
  Tekst: tekst
 18. Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten
  Tekst: tekst
 19. Mijnbouwbesluit
  Artikel: 129
 20. Spoorwegwet
  Artikelen: 6, 16f, 33
 21. Tijdelijke beleidsregel inzake de toepassing van de Omgevingswet op elektrische laadpunten op verzorgingsplaatsen
  Artikelen: 3, 5a
 22. Tijdelijke regeling tegemoetkoming werknemers Westhaven
  Artikel: 10
 23. Uitvoeringsregeling nadeelcompensatie verbod laagcalorisch gas grootste afnemers
  Artikel: 3
 24. Vreemdelingenbesluit 2000
  Artikelen: 6.5b, 6.6
 25. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Teksten: tekst, tekst, tekst
 26. Vreemdelingencirculaire 2000 (C)
  Teksten: tekst, tekst
 27. Warmtebesluit
  Artikel: 9
 28. Wet laden en lossen zeeschepen
  Artikel: 21
 29. Wet precursoren voor explosieven
  Artikel: 5

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-05-2024)

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-1994 Wijziging 29-12-1993 Stb. 1994, 1 23-12-1993 Stb. 1993, 693
01-01-1994 Nieuwe-regeling 04-06-1992 Stb. 1992, 315 21221 23-12-1993 Stb. 1993, 693
Naar boven