Algemene wet bestuursrecht

Meerdere toekomstige wijzigingen; eerste op 01-03-2027.
Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2024.
Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 14-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-05-2024.
Geldend van 01-05-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1:1

Informatie geldend op 01-05-2024

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel 1.1

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-05-2024)

  Opmerking

  Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 313 32891
  01-01-2020 Wijziging 09-03-2017 Stb. 2017, 123 32550 24-10-2019 Stb. 2019, 385
  01-05-2018 Wijziging 26-07-2017 Stb. 2017, 317 34588 18-04-2018 Stb. 2018, 119
  23-02-2011 Wijziging 13-12-2010 Stb. 2011, 4 32456 11-02-2011 Stb. 2011, 79
  01-07-2010 Wijziging 11-12-2008 Stb. 2009, 8 31227 14-06-2010 Stb. 2010, 225 Alg. 1
  01-07-2009 Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 264 29702 25-06-2009 Stb. 2009, 266 Alg. 2
  15-03-2005 Wijziging 03-02-2005 Stb. 2005, 71 28747 28-02-2005 Stb. 2005, 116
  01-07-2004 Wijziging 13-05-2004 Stb. 2004, 215 28958 17-06-2004 Stb. 2004, 275
  29-05-2002 Wijziging 07-02-2002 Stb. 2002, 148 25877 09-04-2002 Stb. 2002, 196 Inwtr. 3
  01-01-2002 Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 582 27181 10-12-2001 Stb. 2001, 621
  Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 583 27182 10-12-2001 Stb. 2001, 621
  01-01-1996 Wijziging 20-12-1995 Stb. 1995, 704 24231 20-12-1995 Stb. 1995, 704
  01-01-1994 Nieuwe-regeling 04-06-1992 Stb. 1992, 315 21221 23-12-1993 Stb. 1993, 693

  Opmerkingen

  1. Artikel VIII van Stb. 2009/8 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
  2. De artikelen III en IV van Stb. 2009/264 bevatten overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
  3. Bij Stb. 2002/148 is in artikel 91 een bepaling betreffende de toepassing gepubliceerd.3)
  Naar boven