Algemene wet bestuursrecht

Geraadpleegd op 01-03-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2023.
Geldend van 01-08-2023 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor § 4.1.3.1

Informatie geldend op 01-08-2023

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

  1. Algemene douanewet
    Artikel: 1:18

Overzicht van wijzigingen voor deze paragraaf

(geldig op 01-08-2023)

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-10-2009 Nieuw 28-08-2009 Stb. 2009, 383 29934 28-08-2009 Stb. 2009, 383
Naar boven