Algemene wet bestuursrecht

Geraadpleegd op 26-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2023.
Geldend van 01-08-2023 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Afdeling 4.1.2

Informatie geldend op 01-08-2023

Regelgeving die op deze afdeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit instelling Bedenkingencommissie Herindeling FGR BZK

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze afdeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze afdeling

(geldig op 01-08-2023)

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-1994 Nieuwe-regeling 04-06-1992 Stb. 1992, 315 21221 23-12-1993 Stb. 1993, 693
Naar boven