Algemene wet bestuursrecht

Geraadpleegd op 13-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2023.
Geldend van 01-08-2023 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 3:28

Informatie geldend op 01-08-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 1:6
 2. Wet op het notarisambt
  Artikel 16a
 3. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel 2
 4. Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst/Toeslagen
  Tekst tekst

Verwijzingen naar § 3.5.3

  Verwijzingen naar Afdeling 3.5

  1. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
   Artikel 4
  2. Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb
   Artikel IV
  3. Mijnbouwwet
   Artikel 34

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-08-2023)

  Opmerking

  Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  01-01-2024 Wijziging 03-03-2021 Stb. 2021, 135 35256 05-04-2023 Stb. 2023, 113 Alg. 1
  01-01-2013 Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 682 32450 20-12-2012 Stb. 2012, 684 Alg. 2
  01-07-2008 Nieuw 29-05-2008 Stb. 2008, 200 30980 20-06-2008 Stb. 2008, 238
  01-07-2005 Vervallen 24-01-2002 Stb. 2002, 54 27023 22-06-2005 Stb. 2005, 320
  01-01-1994 Wijziging 29-12-1993 Stb. 1994, 1 23-12-1993 Stb. 1993, 693
  01-01-1994 Nieuw 14-10-1993 Stb. 1993, 581 22601 23-12-1993 Stb. 1993, 693

  Opmerkingen

  1. Artikel 5.1 van Stb. 2021/135 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
  2. Deel C, artikel I, van Stb. 2012/682 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
  Naar boven