Algemene wet bestuursrecht

Geraadpleegd op 22-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 14-05-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 3:22

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanwijzingsbesluit beheerder VIHB-lijst

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzingsbesluit beheerder VIHB-lijst
  Artikel: 2
 2. Mijnbouwwet
  Artikel: 34

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 1:6
 2. Wet op het notarisambt
  Artikel 16a
 3. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel 2
 4. Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst/Toeslagen
  Tekst tekst

Verwijzingen naar § 3.5.3

  Verwijzingen naar Afdeling 3.5

  1. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
   Artikel 4
  2. Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb
   Artikel IV
  3. Mijnbouwwet
   Artikel 34

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-01-2023)

  Opmerking

  Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  01-01-2024 Wijziging 03-03-2021 Stb. 2021, 135 35256 05-04-2023 Stb. 2023, 113 Alg. 1
  01-07-2008 Nieuw 29-05-2008 Stb. 2008, 200 30980 20-06-2008 Stb. 2008, 238
  01-07-2005 Vervallen 24-01-2002 Stb. 2002, 54 27023 22-06-2005 Stb. 2005, 320
  01-01-1994 Wijziging 29-12-1993 Stb. 1994, 1 23-12-1993 Stb. 1993, 693
  01-01-1994 Nieuw 14-10-1993 Stb. 1993, 581 22601 23-12-1993 Stb. 1993, 693

  Opmerkingen

  1. Artikel 5.1 van Stb. 2021/135 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
  Naar boven