Algemene wet bestuursrecht

Geraadpleegd op 29-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 14-05-2023

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 2:11

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Wet gebruik Friese taal
  Artikel: 31a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 2.2

  Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

  1. Algemene wet bestuursrecht
   Artikelen 1:6, 8:4, 9:21
  2. Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017
   Artikel 118

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-01-2023)

  Opmerking

  Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  Nieuw 10-05-2023 Stb. 2023, 183 35261
  01-01-2014 Vervallen 02-10-2013 Stb. 2013, 382 33335 03-12-2013 Stb. 2013, 515
  01-07-1995 Nieuw 04-05-1995 Stb. 1995, 302 23543 29-05-1995 Stb. 1995, 303

  Annuleren

  Naar boven