Algemene wet bestuursrecht

Geraadpleegd op 27-01-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 05-11-2022.
Geldend van 05-11-2022 t/m 21-12-2022

Wetstechnische informatie voor § 4.1.3.2

Informatie geldend op 05-11-2022

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze paragraaf

(geldig op 05-11-2022)

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-10-2009 Nieuw 28-08-2009 Stb. 2009, 383 29934 28-08-2009 Stb. 2009, 383 Alg. 1

Opmerkingen

  1. Artikel IIB van Stb. 2009/383 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.
    Artikel XVI van Stb. 2008/565 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven