Algemene wet bestuursrecht

Geraadpleegd op 05-07-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-05-2022.
Geldend van 01-05-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Afdeling 4.1.2

Informatie geldend op 01-05-2022

Regelgeving die op deze afdeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit instelling Bedenkingencommissie Herindeling FGR BZK

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze afdeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze afdeling

 1. Algemene douanewet
  Artikel: 1:18
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen: 3:26, 5:53
 3. Arbeidsomstandighedenbesluit
  Artikel: 1.13
 4. Arbeidsomstandighedenregeling
  Bijlagen: IIc, XVI
 5. Arbeidsomstandighedenwet
  Artikelen: 12, 16
 6. Arbeidstijdenwet
  Artikel: 7:1
 7. Geneesmiddelenwet
  Artikel: 17
 8. Meststoffenwet
  Artikel: 87
 9. Ontgrondingenwet
  Artikel: 26
 10. Wet personenvervoer 2000
  Artikelen: 95, 96
 11. Wet toezicht effectenverkeer 1995
  Artikel: 48f

Overzicht van wijzigingen voor deze afdeling

(geldig op 01-05-2022)

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-1994 Nieuwe-regeling 04-06-1992 Stb. 1992, 315 21221 23-12-1993 Stb. 1993, 693
Naar boven