Algemene wet bestuursrecht

Geraadpleegd op 13-08-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-05-2022.
Geldend van 01-05-2022 t/m 31-07-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 4:2

Informatie geldend op 01-05-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing rechtspersoon als gasbeurs en goedkeuring beursreglement
  Artikel: 3
 2. Algemene douanewet
  Artikel: 1:18
 3. Beleidsregel aanwijzing rechtspersoon als elektriciteitsbeurs en goedkeuring beursreglement elektriciteitsbeurs
  Artikel: 3
 4. Beleidsregel openbaarmaking RDW
  Bijlage: Wettelijk kader
 5. Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2022
  Bijlage: Inleiding
 6. Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
  Artikel: 3.6
 7. Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft
  Artikel: 2
 8. Besluit langdurige zorg
  Artikel: 3.2.1
 9. Besluit omgevingsrecht
  Artikel: 4.4
 10. Besluit ondernemingsplan notaris
  Artikel: 3
 11. Besluit ruimtelijke ordening
  Artikel: 6.1.2.2
 12. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Informatie Beheer Groep vanaf 1994
  Bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 13. Besluit vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers
  Artikel: 2
 14. Besluit vergunning levering gas aan kleinverbruikers
  Artikel: 2
 15. Circulaire wapens en munitie 2019
  Tekst: tekst
 16. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Tekst: tekst
 17. Mijnbouwbesluit
  Artikel: 129
 18. Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (NKL 1999)
  Artikel: 12
 19. Prioritering van handhavingsonderzoeken door de Autoriteit Consument en Markt
  Tekst: tekst
 20. Spoorwegwet
  Artikelen: 6, 16f, 33
 21. Tijdelijke regeling tegemoetkoming werknemers Westhaven
  Artikel: 10
 22. Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing
  Artikelen: 10, 15
 23. Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk
  Artikelen: 18, 23
 24. Tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies STAP
  Artikel: 8
 25. Uitvoeringsregeling nadeelcompensatie verbod laagcalorisch gas grootste afnemers
  Artikel: 3
 26. Vreemdelingenbesluit 2000
  Artikelen: 6.5b, 6.6
 27. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Teksten: tekst, tekst, tekst
 28. Vreemdelingencirculaire 2000 (C)
  Teksten: tekst, tekst
 29. Warmtebesluit
  Artikel: 9
 30. Waterbesluit
  Artikel: 6.23
 31. Wet laden en lossen zeeschepen
  Artikel: 21
 32. Wet precursoren voor explosieven
  Artikel: 5

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-05-2022)

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-1994 Wijziging 29-12-1993 Stb. 1994, 1 23-12-1993 Stb. 1993, 693
01-01-1994 Nieuwe-regeling 04-06-1992 Stb. 1992, 315 21221 23-12-1993 Stb. 1993, 693
Naar boven