Algemene wet bestuursrecht

Geraadpleegd op 24-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 27-01-2022

Wetstechnische informatie voor Afdeling 3.5

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op deze afdeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze afdeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze afdeling

 1. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel: 4
 2. Mijnbouwwet
  Artikel: 34
 3. Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb
  Artikel: IV

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze afdeling deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 1:6
 2. Wet op het notarisambt
  Artikel 16a
 3. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel 2
 4. Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst/Toeslagen
  Tekst tekst

Overzicht van wijzigingen voor deze afdeling

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2024 Wijziging 03-03-2021 Stb. 2021, 135 35256 05-04-2023 Stb. 2023, 113
01-07-2005 Vervallen 24-01-2002 Stb. 2002, 54 27023 22-06-2005 Stb. 2005, 320 Inwtr. 1
01-01-1994 Nieuwe-regeling 04-06-1992 Stb. 1992, 315 21221 23-12-1993 Stb. 1993, 693
01-01-1994 Nieuw 14-10-1993 Stb. 1993, 581 22601 23-12-1993 Stb. 1993, 693

Opmerkingen

 1. Bij Stb. 2002/54 is in artikel IV een bepaling betreffende de toepassing gepubliceerd.1)
Naar boven