Algemene wet bestuursrecht

Geraadpleegd op 30-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 27-01-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 1:3

Informatie geldend op 01-01-2022

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Besluit Fiscaal Bestuursrecht

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanbestedingswet 2012
  Artikel: 4.3
 2. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikelen: 2.17, 3.18
 3. Algemeen besluit erkenning EU-beroepskwalificaties
  Artikel: 30
 4. Algemeen subsidiereglement 2021
  Artikel: 1
 5. Algemene douanewet
  Artikel: 1:18
 6. Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties
  Artikel: 31a
 7. Algemene wet inzake rijksbelastingen
  Artikelen: 8, 13
 8. Beleidsregel Aanbieden beleggingsinstellingen onder verschillende namen 2013
  Tekst: tekst
 9. Beleidsregel Actief zijn in Nederland 2013
  Tekst: tekst
 10. Beleidsregel Handhaving jaarverantwoording over het overgangsjaar 2021
  Artikel: 1
 11. Beleidsregel Informatieverstrekking
  Tekst: tekst
 12. Beleidsregel Meldingsformulier transacties in financiële instrumenten in de eigen uigevende instelling
  Tekst: tekst
 13. Beleidsregel aangaande de definitie en de berekening van een shortpositie in de zin van de Wft
  Tekst: tekst
 14. Beleidsregel tijdigheid verstrekking Uniforme Pensioen Overzichten
  Tekst: tekst
 15. Beleidsregel verhandelbaarheid
  Tekst: tekst
 16. Beleidsregels nevenactiviteiten 2016
  Artikelen: 11, 12
 17. Beleidsregels nummerhandel OPTA
  Artikel: 2
 18. Beleidsregels prioritering klachtenonderzoek AP
  Artikel: 1
 19. Besluit Fiscaal Bestuursrecht
  Tekst: tekst
 20. Besluit PT mandaat hoofd juridische en bestuurlijke zaken
  Artikel: 2
 21. Besluit bestuursrecht Toeslagen
  Tekst: tekst
 22. Besluit intrekking Beleidsregels aangaande marktmisbruik
  Artikel: 2
 23. Besluit intrekking beleidsregels Onderzoekskaders 2017 onder vaststelling beleidsregels Onderzoekskaders 2021
  Bijlagen: 1, 2, 3, 4
 24. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikel: 13
 25. Besluit routinematige vervanging inkomende post KNAW 2021
  Bijlage: bijlage
 26. Besluit tot intrekking van de Regeling lijst minimaal te bewaren gegevens beleggingsondernemingen en Beleidsregel Derde landenbeleid
  Artikel: 2
 27. Bevoegdhedenregeling NWO
  Tekst: tekst
 28. Bevoegdhedenregeling NWO
  Tekst: tekst
 29. Circulaire Burgemeestersbevel twaalfminners, artikel 172b Gemeentewet
  Tekst: tekst
 30. Comptabiliteitswet 2016
  Artikel: 5.1
 31. Herzien stappenplan beëindigen opvangvoorzieningen ongedocumenteerde asielzoekers
  Bijlage: Instructie Stappenplan Beëindiging ROA/RVA-voorzieningen
 32. Mandaatbesluit DCMR ter uitvoering van de Overeenkomst uitvoering VROM-taken door DCMR
  Bijlage: bijlage
 33. Mandaatbesluit JBOZ Justitie en Veiligheid
  Artikel: 1
 34. Mandaatbesluit Wet Politiegegevens FIOD-ECD
  Artikel: 1
 35. Mandaatbesluit van de NIWO
  Artikel: 1
 36. Mijnbouwbesluit
  Artikelen: 30, 55, 97
 37. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SZW 2009
  Artikel: 23
 38. Regeling Cliëntenparticipatie SVB 2019
  Artikel: 1
 39. Regeling mandaat, volmacht en machtiging secretaris CEA
  Artikel: 1
 40. Regeling mandaat, volmacht en machtiging secretaris CEA (september 2016)
  Artikel: 1
 41. Regeling uitkering chroom-6 Defensie
  Artikel: 9
 42. Reglement CAK Cliëntenraad
  Artikel: 1
 43. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra 2020
  Artikel: 1
 44. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra 2020, versie 2
  Artikel: 1
 45. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra 2020–2021
  Artikel: 1
 46. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra 2020–2021
  Artikel: 1
 47. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2013-2014
  Tekst: tekst
 48. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2013–2014
  Tekst: tekst
 49. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2014–2015
  Tekst: tekst
 50. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2014–2015
  Tekst: tekst
 51. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2015–2016
  Tekst: tekst
 52. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2015–2016
  Tekst: tekst
 53. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2016–2017
  Tekst: tekst
 54. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2016–2017
  Tekst: tekst
 55. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2017–2018
  Artikel: 1
 56. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2018–2019
  Artikel: 1
 57. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2018–2019
  Artikel: 1
 58. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2019-2020
  Artikel: 1
 59. Reglement behandeling bezwaarschriften UWV 2022
  Artikel: 1
 60. Richtsnoeren m.b.t. geschillen over toegang tot omroepnetwerken
  Tekst: tekst
 61. Richtsnoeren samenwerking bedrijven
  Tekst: tekst
 62. Toelatingscriteria EURES lid en partner
  Teksten: tekst, 1
 63. Toelatingscriteria EURES lid en partner
  Teksten: tekst, 1
 64. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten: tekst, tekst, tekst
 65. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Tekst: tekst
 66. Vreemdelingencirculaire 2000 (C)
  Tekst: tekst
 67. Werkwijze geschilbeslechting energie
  Artikel: 1
 68. Wet bodembescherming
  Artikelen: 39, 39d
 69. Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikelen: 23, 29, 39n, 47
 70. Wet maatregelen woningmarkt 2014 II
  Artikel: 1.12
 71. Wet privatisering ABP
  Artikel: 7
 72. Wijzigingswet Wet op de Ruimtelijke Ordening (1999)
  Artikel: VI
 73. Woningwet
  Artikelen: 7a, 48

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel 1.1

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-01-2022)

  Opmerking

  Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  01-01-1998 Wijziging 20-06-1996 Stb. 1996, 333 23700 11-12-1997 Stb. 1997, 581 Inwtr. 1
  01-01-1994 Nieuw 29-12-1993 Stb. 1994, 1 23-12-1993 Stb. 1993, 693

  Opmerkingen

  1. Bij Stb. 2001/208 is bepaald dat met ingang van 11 mei 2001 de wijzigingen ook van toepassing zijn op de wetten genoemd in artikel VI, tweede lid van de Derde tranche Algemene wet bestuursrecht.1)
  Naar boven