Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 01-11-2021 t/m 20-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 3:25

Informatie geldend op 01-11-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 1:6
 2. Wet op het notarisambt
  Artikel 16a
 3. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel 2
 4. Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst/Toeslagen
  Tekst tekst

Verwijzingen naar § 3.5.3

  Verwijzingen naar Afdeling 3.5

  1. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
   Artikel 4
  2. Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb
   Artikel IV
  3. Mijnbouwwet
   Artikel 34
Terug naar begin van de pagina