Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 01-11-2021 t/m 20-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 2:5

Informatie geldend op 01-11-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit Rekencommissie ova voor het VWS-veld
  Artikel: 5
 2. Besluit bestuursrecht Toeslagen
  Tekst: tekst
 3. Besluit diergeneesmiddelen
  Artikel: 2.6
 4. Besluit instelling adviescommissie inzake subsidieverlening en onafhankelijke bezwarenadviescommissie ex artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht (uitvoering Subsidiebeleidsregeling Kleinschalige Voorzieningen regio’s Rotterdam-Rijnmond en Den Haag)
  Artikel: 1:2
 5. Besluit meldingsformaliteiten en gegevensverwerkingen scheepvaart
  Artikel: 6
 6. Besluit omgevingsrecht
  Artikel: 7.10
 7. Bestuursreglement Autoriteit Persoonsgegevens
  Artikelen: 15, 22
 8. Bestuursreglement CCD
  Artikel: 8
 9. Instellingsbesluit Commissie Dossier J.A. Poch
  Artikel: 9
 10. Instellingsbesluit Raad van Advies Inspectie JenV
  Artikel: 5
 11. Instellingsbesluit adviescommissie voor de Landelijke Eenheid
  Artikel: 7
 12. Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart
  Artikel: 92
 13. Vaststellingsregeling Aanwijzingen externe contacten rijksambtenaren
  Bijlage: Aanwijzingen inzake externe contacten van rijksambtenaren
 14. Vaststellingsregeling Aanwijzingen voor convenanten 2003
  Bijlage: Aanwijzingen voor convenanten
 15. Warenwet
  Artikel: 21a
 16. Werkafspraken OPTA/CBP uitoefening toezicht artikel 11.7 lid 1, lid 2 en lid 3 Telecommunicatiewet
  Tekst: tekst
 17. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikel: 7.4.8a
 18. Wet op de verlening van bijstand aan de Europese Commissie bij controles en verificaties ter plaatse
  Artikel: 3
 19. Wet op het accountantsberoep
  Artikel: 25
 20. Wet toezicht accountantsorganisaties
  Artikel: 63c
 21. Wet toezicht financiële verslaggeving
  Artikelen: 6, 20
 22. Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
  Artikel: 8:28

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen 1:6, 8:4, 9:21
 2. Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017
  Artikel 118
Terug naar begin van de pagina