Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 01-11-2021 t/m 20-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 1:3

Informatie geldend op 01-11-2021

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Besluit Fiscaal Bestuursrecht

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanbestedingswet 2012
  Artikel: 4.3
 2. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikelen: 2.17, 3.18
 3. Algemeen besluit erkenning EU-beroepskwalificaties
  Artikel: 30
 4. Algemeen subsidiereglement 2021
  Artikel: 1
 5. Algemene douanewet
  Artikel: 1:18
 6. Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties
  Artikel: 31a
 7. Algemene wet inzake rijksbelastingen
  Artikelen: 8, 13
 8. Beleidsregel Aanbieden beleggingsinstellingen onder verschillende namen 2013
  Tekst: tekst
 9. Beleidsregel Actief zijn in Nederland 2013
  Tekst: tekst
 10. Beleidsregel Informatieverstrekking
  Tekst: tekst
 11. Beleidsregel Meldingsformulier transacties in financiële instrumenten in de eigen uigevende instelling
  Tekst: tekst
 12. Beleidsregel aangaande de definitie en de berekening van een shortpositie in de zin van de Wft
  Tekst: tekst
 13. Beleidsregel tijdigheid verstrekking Uniforme Pensioen Overzichten
  Tekst: tekst
 14. Beleidsregel verhandelbaarheid
  Tekst: tekst
 15. Beleidsregels nevenactiviteiten 2016
  Artikelen: 11, 12
 16. Beleidsregels nummerhandel OPTA
  Artikel: 2
 17. Beleidsregels prioritering klachtenonderzoek AP
  Artikel: 1
 18. Besluit Fiscaal Bestuursrecht
  Tekst: tekst
 19. Besluit PT mandaat hoofd juridische en bestuurlijke zaken
  Artikel: 2
 20. Besluit bestuursrecht Toeslagen
  Tekst: tekst
 21. Besluit intrekking Beleidsregels aangaande marktmisbruik
  Artikel: 2
 22. Besluit intrekking beleidsregels Onderzoekskaders 2017 onder vaststelling beleidsregels Onderzoekskaders 2021
  Bijlagen: 1, 2, 3, 4
 23. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikel: 13
 24. Besluit routinematige vervanging inkomende post KNAW 2021
  Bijlage: bijlage
 25. Besluit tot intrekking van de Regeling lijst minimaal te bewaren gegevens beleggingsondernemingen en Beleidsregel Derde landenbeleid
  Artikel: 2
 26. Bevoegdhedenregeling NWO
  Tekst: tekst
 27. Bevoegdhedenregeling NWO
  Tekst: tekst
 28. Circulaire Burgemeestersbevel twaalfminners, artikel 172b Gemeentewet
  Tekst: tekst
 29. Comptabiliteitswet 2016
  Artikel: 5.1
 30. Herzien stappenplan beëindigen opvangvoorzieningen ongedocumenteerde asielzoekers
  Bijlage: Instructie Stappenplan Beëindiging ROA/RVA-voorzieningen
 31. Mandaatbesluit DCMR ter uitvoering van de Overeenkomst uitvoering VROM-taken door DCMR
  Bijlage: bijlage
 32. Mandaatbesluit JBOZ Justitie en Veiligheid
  Artikel: 1
 33. Mandaatbesluit Wet Politiegegevens FIOD-ECD
  Artikel: 1
 34. Mandaatbesluit van de NIWO
  Artikel: 1
 35. Mijnbouwbesluit
  Artikelen: 30, 39, 55, 60, 97
 36. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SZW 2009
  Artikel: 23
 37. Regeling Cliëntenparticipatie SVB 2019
  Artikel: 1
 38. Regeling mandaat, volmacht en machtiging secretaris CEA
  Artikel: 1
 39. Regeling mandaat, volmacht en machtiging secretaris CEA (september 2016)
  Artikel: 1
 40. Regeling uitkering chroom-6 Defensie
  Artikel: 9
 41. Reglement CAK Cliëntenraad
  Artikel: 1
 42. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra 2020
  Artikel: 1
 43. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra 2020, versie 2
  Artikel: 1
 44. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra 2020–2021
  Artikel: 1
 45. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra 2020–2021
  Artikel: 1
 46. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2013-2014
  Tekst: tekst
 47. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2013–2014
  Tekst: tekst
 48. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2014–2015
  Tekst: tekst
 49. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2014–2015
  Tekst: tekst
 50. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2015–2016
  Tekst: tekst
 51. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2015–2016
  Tekst: tekst
 52. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2016–2017
  Tekst: tekst
 53. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2016–2017
  Tekst: tekst
 54. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2017–2018
  Artikel: 1
 55. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2018–2019
  Artikel: 1
 56. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2018–2019
  Artikel: 1
 57. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2019-2020
  Artikel: 1
 58. Reglement behandeling bezwaarschriften UWV 2018
  Artikel: 1
 59. Richtsnoeren m.b.t. geschillen over toegang tot omroepnetwerken
  Tekst: tekst
 60. Richtsnoeren samenwerking bedrijven
  Tekst: tekst
 61. Toelatingscriteria EURES lid en partner
  Teksten: tekst, 1
 62. Toelatingscriteria EURES lid en partner
  Teksten: tekst, 1
 63. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten: tekst, tekst, tekst
 64. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Tekst: tekst
 65. Vreemdelingencirculaire 2000 (C)
  Tekst: tekst
 66. Werkwijze geschilbeslechting energie
  Artikel: 1
 67. Wet bodembescherming
  Artikelen: 39, 39d
 68. Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikelen: 23, 29, 39n, 47
 69. Wet maatregelen woningmarkt 2014 II
  Artikel: 1.12
 70. Wet privatisering ABP
  Artikel: 7
 71. Wijzigingswet Wet op de Ruimtelijke Ordening (1999)
  Artikel: VI
 72. Woningwet
  Artikelen: 7a, 48

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel 1.1

  Terug naar begin van de pagina