Algemene wet bestuursrecht

Geraadpleegd op 16-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2021.
Geldend van 01-10-2021 t/m 31-10-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 4:100

Informatie geldend op 01-10-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel: 33

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 1:6
 2. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel 4
 3. Wet op het notarisambt
  Artikel 16a
 4. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel 2

Verwijzingen naar Afdeling 4.4.2

 1. Invorderingswet 1990
  Artikelen 49, 63ab
 2. Algemene douanewet
  Artikel 7:4a
 3. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  Artikelen 117, 121
 4. Wet terugvordering staatssteun
  Artikelen 5, 7
 5. Besluit Beroep in Belastingzaken
  Tekst tekst

Verwijzingen naar Titel 4.4

 1. Loodsenwet
  Artikel 28
 2. Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften
  Artikel 2a
 3. Wet luchtvaart
  Artikel 11.16a
 4. Wegenverkeerswet 1994
  Artikel 132a
 5. Wet zeevarenden
  Artikel 55p
 6. Elektriciteitswet 1998
  Artikel 85
 7. Gaswet
  Artikel 64
 8. Mijnbouwwet
  Artikel 133
 9. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikel 81
 10. Wet op het financieel toezicht
  Artikel 3a:76
 11. Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht
  Artikel V
 12. Aanpassingswet vierde tranche Awb
  Artikel 2
 13. Instellingswet Autoriteit Consument en Markt
  Artikel 6a
 14. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM 2013
  Artikel 4.5
 15. Besluit vergoedingen Kernenergiewet
  Artikel 12
 16. Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie
  Artikel 10
 17. Beleidsregel terugvordering bestuursrechtelijke geldsommen door de NZa
  Tekst tekst
 18. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit 2021
  Artikel 6
 19. Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage academische zorg 2021
  Tekst tekst

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-10-2021)

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2009 Nieuw 25-06-2009 Stb. 2009, 264 29702 25-06-2009 Stb. 2009, 266 Alg. 1

Opmerkingen

 1. De artikelen III en IV van Stb. 2009/264 bevatten overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven