Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 01-10-2021 t/m 31-10-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 4:19

Informatie geldend op 01-10-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 1:6
 2. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel 4
 3. Wet op het notarisambt
  Artikel 16a
 4. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel 2

Verwijzingen naar Titel 4.1

 1. Invorderingswet 1990
  Artikel 1
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen 7:14, 7:27
 3. Besluit milieueffectrapportage
  Bijlage behorende bij het Besluit milieueffectrapportage
 4. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel 12
 5. Leidraad Invordering 2008
  Tekst tekst
 6. Regeling mededelingenformulier batterijen en accu’s 2008
  Bijlage behorende bij artikel 1
 7. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikel 3.8
 8. Wet educatie en beroepsonderwijs BES
  Artikelen 1.5.1, 2.4.1, 3.5
 9. Wet primair onderwijs BES
  Artikelen 67, 69
 10. Wet voortgezet onderwijs BES
  Artikelen 127e, 150, 23
 11. Besluit diergeneesmiddelen
  Artikel 2.1
 12. Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
  Artikel 11.4
 13. Subsidieregeling extra begeleiding en nazorg mbo 2021/2022
  Artikel 4

Verwijzingen naar Afdeling 4.1.3

 1. Wet op de omzetbelasting 1968
  Artikelen 28rk, 28si, 28tm, 31
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 8:55c
 3. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel 59

Verwijzingen naar § 4.1.3.2

 1. Wet openbaarheid van bestuur
  Artikel 15
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen 4:20a, 7:14, 7:14a, 7:27, 7:27a
 3. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel 38h
 4. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel 12
 5. Overige fiscale maatregelen 2009
  Artikel XVI
 6. Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen
  Artikelen IIB, III
 7. Wet hergebruik van overheidsinformatie
  Artikel 4a
 8. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
  Bijlage behorende bij de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
 9. Circulaire Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (juridische versie)
  Tekst tekst
Terug naar begin van de pagina