Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 01-10-2021 t/m 31-10-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 4:14

Informatie geldend op 01-10-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen: 4:13, 7:14, 7:27
 2. Beleidsregel Protocol Interne Jobcoach UWV 2019
  Bijlage: Protocol Interne Jobcoach UWV 2019
 3. Beleidsregel Protocol Jobcoach UWV 2019
  Bijlage: Beleidsregel Protocol Jobcoach UWV 2019
 4. Beleidsregel aanvraagprocedure diploma-erkenning voor niet-bekostigde beroepsopleidingen (2021)
  Bijlage: bij artikel 1: Beoordelingskader diploma-erkenning niet-bekostigde beroepsopleidingen
 5. Beleidsregels waarderingskader uitvoering Wet kinderopvang
  Bijlage: 1
 6. Besluit machtiging manager Expertisecentrum Organisatie en Personeel
  Artikel: 2
 7. Besluit machtiging manager Expertisecentrum Organisatie en Personeel inzake bezwaar- en beroepsprocedures betreffende personeelsaangelegenheden
  Artikel: 2
 8. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit 2021
  Artikel: 7
 9. Dienstenwet
  Artikel: 31
 10. Instellingsbesluit Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs
  Artikel: 7
 11. Leidraad Invordering 2008
  Tekst: tekst
 12. Machtigingsbesluit EC O&P Infrastructuur en Milieu
  Artikel: 2
 13. Protocol Voorzieningen UWV 2020
  Bijlage: Protocol voorzieningen uwv 2020
 14. Regeling begroting, beleidsplan en jaarrekening Bloedvoorzieningsorganisatie
  Bijlage: bij de Regeling begroting, beleidsplan en jaarrekening Bloedvoorzieningsorganisatie
 15. Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren
  Artikel: 2.5
 16. Regeling vaststelling Aanwijzingen voor subsidieverstrekking
  Bijlage: bijlage
 17. Spoorwegwet
  Artikelen: 6, 16f, 26dd, 33
 18. Telecommunicatiewet
  Artikel: 4.2
 19. Vennootschapsbelasting, artikel 28a; omzetting rechtspersoon
  Bijlage: 3
 20. Vennootschapsbelasting, bedrijfsfusie, toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Bijlage: 4
 21. Vennootschapsbelasting, juridische fusie; toepassing artikel 14b, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Bijlage: 4
 22. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten: tekst, tekst
 23. Warenwetregeling tatoeëren en piercen
  Artikel: 3
 24. Wet op het financieel toezicht
  Artikelen: 2:10b, 2:3b
 25. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 32a
Terug naar begin van de pagina