Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 23-07-2021 t/m 30-09-2021

Wetstechnische informatie voor § 4.1.3.3

Informatie geldend op 23-07-2021

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

 1. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel: 5.29
 2. Activiteitenbesluit milieubeheer
  Artikel: 1.9a
 3. Activiteitenregeling milieubeheer
  Artikel: 1.3a
 4. Advocatenwet
  Artikelen: 2, 9b, 9j, 12a
 5. Alcoholwet
  Artikelen: 3, 4, 35
 6. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen: 10:31, 3:10, 4:71
 7. Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties
  Artikel: 28
 8. Besluit DNA-onderzoek in strafzaken
  Artikel: 7
 9. Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer
  Artikel: 14
 10. Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
  Artikelen: 5.5, 5.9, 7.15, 7.22, 7.31, 10.6, 11.5, 11.7
 11. Besluit beheer autowrakken
  Artikel: 13
 12. Besluit beheer batterijen en accu’s 2008
  Artikel: 2
 13. Besluit diergeneesmiddelen
  Artikelen: 2.8, 4.5
 14. Besluit gebruik meststoffen
  Artikel: 4b
 15. Besluit geluidproduktie sportmotoren
  Artikel: 3
 16. Besluit houders van dieren
  Artikel: 4.3
 17. Besluit identificatie en registratie van dieren
  Artikel: 10
 18. Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden
  Artikel: 8a
 19. Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen
  Artikel: 42
 20. Besluit middelenonderzoek bij geweldplegers
  Artikel: 15
 21. Besluit onderzoek in strafzaken naar een ernstige besmettelijke ziekte
  Artikel: 11
 22. Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
  Artikelen: 6, 11h
 23. Besluit toepassing maatregelen in het belang van het onderzoek
  Artikel: 4a
 24. Besluit trekkende bevolking WPO
  Artikel: C 2
 25. Binnenvaartwet
  Artikelen: 6, 21
 26. Bouwbesluit 2012
  Artikelen: 1.36, 1.37
 27. Burgerlijk Wetboek Boek 2
  Artikelen: 49, 58, 300
 28. Dienstenwet
  Artikelen: 28, 29, 66
 29. Handelsregisterwet 2007
  Artikel: 20
 30. Huisvestingswet 2014
  Artikel: 25
 31. Kernenergiewet
  Artikelen: 15f, 17, 22, 29a, 33
 32. Leegstandwet
  Artikel: 15
 33. Meetbrievenwet 1981
  Artikel: 4
 34. Mijnbouwbesluit
  Artikelen: 29j, 44, 45, 45a, 51, 52, 63, 96, 143
 35. Mijnbouwwet
  Artikelen: 20, 25
 36. Prijzenwet
  Artikel: 3
 37. Regeling diergeneesmiddelen
  Artikelen: 2.34, 2.35, 2.41, 2.42, 8.6
 38. Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren
  Artikel: 1.11
 39. Regeling identificatie en registratie van dieren
  Artikel: 38jj
 40. Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
  Artikel: 11b
 41. Scheepvaartverkeerswet
  Artikel: 15c
 42. Uitvoeringsbesluit Wet op de weerkorpsen
  Artikelen: 15, 16
 43. Uitvoeringsregeling gebruik meststoffen
  Artikel: 2b
 44. Verordening Beroepsstage & Permanente Educatie KBvG
  Artikel: 3
 45. Verordening op de advocatuur
  Artikel: 8.2
 46. Vrijstellingsregeling waterige fracties en reinigingswater 1998
  Artikel: 8
 47. Vuurwerkbesluit
  Artikelen: 3B.3a, 1, 2
 48. Wegenverkeerswet 1994
  Artikelen: 12, 101
 49. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikel: 3.9
 50. Wet belasting zware motorrijtuigen
  Artikel: 15
 51. Wet belastingen op milieugrondslag
  Artikel: 91
 52. Wet beëdigde tolken en vertalers
  Artikelen: 4, 8
 53. Wet dieren
  Artikelen: 2.23, 7.3
 54. Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting
  Artikel: 6
 55. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikelen: 2.1.12, 2.1.3
 56. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 64
 57. Wet kinderopvang
  Artikel: 1.45
 58. Wet milieubeheer
  Artikelen: 1.3, 10.63, 11.24
 59. Wet natuurbescherming
  Artikel: 5.2
 60. Wet op de accijns
  Artikel: 90
 61. Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992
  Artikel: 14
 62. Wet op de dierproeven
  Artikelen: 2, 10a, 11a
 63. Wet op de expertisecentra
  Artikelen: 13, 14c, 14f, 39, 66d
 64. Wet op de kansspelen
  Artikelen: 3, 30b, 30o
 65. Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994
  Artikelen: 37b, 71, 72, 73
 66. Wet op de omzetbelasting 1968
  Artikelen: 23, 28d
 67. Wet op het financieel toezicht
  Artikel: 1:106d
 68. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikel: 16.16c
 69. Wet op het primair onderwijs
  Artikelen: 9, 64d
 70. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikelen: 11e, 53i
 71. Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
  Artikelen: 4, 5, 7, 8, 9, 10
 72. Wet ruimtevaartactiviteiten
  Artikel: 5
 73. Wet strategische diensten
  Artikel: 14
 74. Wet toezicht accountantsorganisaties
  Artikel: 6
 75. Wet wapens en munitie
  Artikelen: 4, 9, 13, 14
 76. Wet windenergie op zee
  Artikel: 16
Terug naar begin van de pagina