Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 23-07-2021 t/m 30-09-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 4:6

Informatie geldend op 23-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

  1. Algemene wet bestuursrecht
    Artikel 1:6
  2. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
    Artikel 4
  3. Wet op het notarisambt
    Artikel 16a
  4. Gerechtsdeurwaarderswet
    Artikel 2

Verwijzingen naar Afdeling 4.1.1

  1. Algemene wet bestuursrecht
    Artikel 3:10
  2. Besluit vaststelling beleidsregels verstrekken subsidie Dutch Good Growth Fund
    Bijlage bijlage
  3. Besluit vaststelling beleidsregels subsidieverlening (financiering ontwikkelingsrelevante infrastructuurprojecten in ontwikkelingslanden (DRIVE))
    Bijlage bijlage
  4. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Addressing Root Causes Fund 2016–2021)
    Bijlage bijlage
  5. Besluit vaststelling beleidsregels verstrekken subsidie (onderdeel 1 Dutch Trade and Investment Fund)
    Bijlage bijlage

Verwijzingen naar Titel 4.1

  1. Invorderingswet 1990
    Artikel 1
  2. Algemene wet bestuursrecht
    Artikelen 7:14, 7:27
  3. Besluit milieueffectrapportage
    Bijlage behorende bij het Besluit milieueffectrapportage
  4. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
    Artikel 12
  5. Leidraad Invordering 2008
    Tekst tekst
  6. Regeling mededelingenformulier batterijen en accu’s 2008
    Bijlage behorende bij artikel 1
  7. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
    Artikel 3.8
  8. Wet educatie en beroepsonderwijs BES
    Artikelen 1.5.1, 2.4.1, 3.5
  9. Wet primair onderwijs BES
    Artikelen 67, 69
  10. Wet voortgezet onderwijs BES
    Artikelen 127e, 150, 23
  11. Besluit diergeneesmiddelen
    Artikel 2.1
  12. Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
    Artikel 11.4
  13. Subsidieregeling extra begeleiding en nazorg mbo 2021/2022
    Artikel 4
Terug naar begin van de pagina