Algemene wet bestuursrecht

Geraadpleegd op 21-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2020.
Geldend van 01-07-2020 t/m 31-12-2020

Wetstechnische informatie voor Artikel 1:8

Informatie geldend op 01-07-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel 1.2

  1. Aanwijzingen voor de regelgeving
    Artikel 9.16

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2020)

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2024 Wijziging 16-10-2023 Stb. 2023, 376 36367 13-12-2023 Stb. 2023, 470
01-01-2013 Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 682 32450 20-12-2012 Stb. 2012, 684 Alg. 1
22-12-2009 Wijziging 09-11-2009 Stb. 2009, 489 31858 10-12-2009 Stb. 2009, 549
17-05-1995 Wijziging 26-04-1995 Stb. 1995, 250 23780 26-04-1995 Stb. 1995, 250
01-01-1995 Wijziging 13-10-1994 Stb. 1994, 766 23487 13-10-1994 Stb. 1994, 766
01-01-1994 Nieuw 17-12-1993 Stb. 1993, 671 22690 23-12-1993 Stb. 1993, 693

Opmerkingen

  1. Deel C, artikel I, van Stb. 2012/682 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven