Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 19-03-2020 t/m 31-03-2020

Wetstechnische informatie voor Artikel 4:13

Informatie geldend op 19-03-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Beleidsregels verontreinigde grond Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
Terug naar begin van de pagina