Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 14-11-2019 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 1:3

Informatie geldend op 14-11-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Beleidsregel van de Kiesraad omtrent de schrijfwijze van een aanduiding

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanbestedingswet 2012
  Artikel: 4.3
 2. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikelen: 2.17, 3.18
 3. Algemeen besluit erkenning EU-beroepskwalificaties
  Artikel: 30
 4. Algemene douanewet
  Artikel: 1:18
 5. Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties
  Artikel: 31a
 6. Algemene wet inzake rijksbelastingen
  Artikelen: 8, 13
 7. Beleidsregel Aanbieden beleggingsinstellingen onder verschillende namen 2013
  Tekst: tekst
 8. Beleidsregel Actief zijn in Nederland 2013
  Tekst: tekst
 9. Beleidsregel Informatieverstrekking
  Tekst: tekst
 10. Beleidsregel Informatieverstrekking
  Tekst: tekst
 11. Beleidsregel Meldingsformulier transacties in financiële instrumenten in de eigen uigevende instelling
  Tekst: tekst
 12. Beleidsregel aangaande de definitie en de berekening van een shortpositie in de zin van de Wft
  Tekst: tekst
 13. Beleidsregel factureringstermijnen energie
  Artikel: 6
 14. Beleidsregel tijdigheid verstrekking Uniforme Pensioen Overzichten
  Tekst: tekst
 15. Beleidsregel verhandelbaarheid
  Tekst: tekst
 16. Beleidsregels nevenactiviteiten 2016
  Artikelen: 11, 12
 17. Beleidsregels nummerhandel OPTA
  Artikel: 2
 18. Beleidsregels prioritering klachtenonderzoek AP
  Artikel: 1
 19. Beleidsregels verlening van verklaringen vakbekwaamheid
  Artikel: 2
 20. Besluit Fiscaal Bestuursrecht
  Tekst: tekst
 21. Besluit PT mandaat hoofd juridische en bestuurlijke zaken
  Artikel: 2
 22. Besluit bestuursrecht Toeslagen
  Tekst: tekst
 23. Besluit intrekking Beleidsregels aangaande marktmisbruik
  Artikel: 2
 24. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikel: 13
 25. Besluit tot intrekking van de Regeling lijst minimaal te bewaren gegevens beleggingsondernemingen en Beleidsregel Derde landenbeleid
  Artikel: 2
 26. Circulaire Burgemeestersbevel twaalfminners, artikel 172b Gemeentewet
  Tekst: tekst
 27. Comptabiliteitswet 2016
  Artikel: 5.1
 28. Herzien stappenplan beëindigen opvangvoorzieningen ongedocumenteerde asielzoekers
  Bijlage: Instructie Stappenplan Beëindiging ROA/RVA-voorzieningen
 29. Mandaatbesluit DCMR ter uitvoering van de Overeenkomst uitvoering VROM-taken door DCMR
  Bijlage: bijlage
 30. Mandaatbesluit Wet Politiegegevens FIOD-ECD
  Artikel: 1
 31. Mandaatbesluit van de NIWO
  Artikel: 1
 32. Mandaatregeling JBOZ Veiligheid en Justitie
  Artikel: 1
 33. Mandaatregeling JBOZ Veiligheid en Justitie
  Artikel: 1
 34. Mijnbouwbesluit
  Artikelen: 30, 39, 55, 60, 97
 35. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SZW 2009
  Artikel: 23
 36. Regeling Cliëntenparticipatie SVB 2019
  Artikel: 1
 37. Regeling mandaat, volmacht en machtiging secretaris CEA
  Artikel: 1
 38. Regeling mandaat, volmacht en machtiging secretaris CEA (september 2016)
  Artikel: 1
 39. Regeling uitkering chroom-6 Defensie
  Artikel: 9
 40. Regeling verlening van mandaat, volmacht en machtiging verrichten privaatrechtelijke rechtshandelingen door de secretaris Commissie Eindtermen Accountantsopleiding
  Artikel: 1
 41. Reglement CAK Cliëntenraad
  Artikel: 1
 42. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra 2020
  Artikel: 1
 43. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2013-2014
  Tekst: tekst
 44. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2013–2014
  Tekst: tekst
 45. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2014–2015
  Tekst: tekst
 46. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2014–2015
  Tekst: tekst
 47. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2015–2016
  Tekst: tekst
 48. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2015–2016
  Tekst: tekst
 49. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2016–2017
  Tekst: tekst
 50. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2016–2017
  Tekst: tekst
 51. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2017–2018
  Artikel: 1
 52. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2018–2019
  Artikel: 1
 53. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2018–2019
  Artikel: 1
 54. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2019-2020
  Artikel: 1
 55. Reglement behandeling bezwaarschriften UWV 2018
  Artikel: 1
 56. Richtsnoeren m.b.t. geschillen over toegang tot omroepnetwerken
  Tekst: tekst
 57. Richtsnoeren samenwerking bedrijven
  Tekst: tekst
 58. Toelatingscriteria EURES lid en partner
  Teksten: tekst, 1
 59. Toelatingscriteria EURES lid en partner
  Teksten: tekst, 1
 60. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten: tekst, tekst, tekst
 61. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Tekst: tekst
 62. Vreemdelingencirculaire 2000 (C)
  Tekst: tekst
 63. Werkwijze geschilbeslechting energie
  Artikel: 1
 64. Wet bodembescherming
  Artikelen: 39, 39d
 65. Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikelen: 23, 29, 39n, 47
 66. Wet maatregelen woningmarkt 2014 II
  Artikel: 1.12
 67. Wet privatisering ABP
  Artikel: 7
 68. Wijzigingswet Wet op de Ruimtelijke Ordening (1999)
  Artikel: VI
 69. Woningwet
  Artikelen: 7a, 48

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel 1.1

  Terug naar begin van de pagina