Algemene wet bestuursrecht

Geraadpleegd op 23-04-2024.
Geldend van 02-04-2019 t/m 30-06-2019

Annuleren

Artikel 5:12

  • 1 Bij de uitoefening van zijn taak draagt een toezichthouder een legitimatiebewijs bij zich, dat is uitgegeven door het bestuursorgaan onder verantwoordelijkheid waarvan de toezichthouder werkzaam is.

  • 2 Een toezichthouder toont zijn legitimatiebewijs desgevraagd aanstonds.

  • 3 Het legitimatiebewijs bevat een foto van de toezichthouder en vermeldt in ieder geval diens naam en hoedanigheid. Het model van het legitimatiebewijs wordt vastgesteld bij regeling van Onze Minister van Veiligheid en Justitie.

Annuleren
Naar boven