Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 02-04-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 4:13

Informatie geldend op 02-04-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Beleidsregels verontreinigde grond Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
Terug naar begin van de pagina