Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 01-01-2015 t/m 31-03-2015

Wetstechnische informatie voor Artikel 4:20d

Informatie geldend op 01-01-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 1:6
 2. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel 4
 3. Wet op het notarisambt
  Artikel 16a
 4. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel 2

Verwijzingen naar Titel 4.1

 1. Invorderingswet 1990
  Artikel 1
 2. Wet openbaarheid van bestuur
  Artikel 11i
 3. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen 7:14, 7:27
 4. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel 12
 5. Leidraad Invordering 2008
  Tekst tekst
 6. Regeling mededelingenformulier batterijen en accu’s 2008
  Bijlage behorende bij artikel 1
 7. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikel 3.8
 8. Wet educatie en beroepsonderwijs BES
  Artikelen 1.5.1, 2.4.1, 3.5
 9. Wet primair onderwijs BES
  Artikelen 67, 69
 10. Wet voortgezet onderwijs BES
  Artikelen 125, 150, 23
 11. Besluit diergeneesmiddelen
  Artikel 2.1

Verwijzingen naar § 4.1.3.3

 1. Uitvoeringsbesluit Wet op de weerkorpsen
  Artikelen 15, 16
 2. Advocatenwet
  Artikelen 12a, 2, 9b
 3. Algemene wet inzake rijksbelastingen
  Artikel 8
 4. Prijzenwet
  Artikel 3
 5. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikelen 11e, 53i
 6. Kernenergiewet
  Artikelen 15f, 17, 22, 29a, 33
 7. Drank- en Horecawet
  Artikelen 3, 35, 4
 8. Wet op de kansspelen
  Artikelen 3, 30b, 30o
 9. Wet op de omzetbelasting 1968
  Artikelen 23, 28d
 10. Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen
  Artikel 42
 11. Burgerlijk Wetboek Boek 2
  Artikelen 300, 49, 58
 12. Wet op de dierproeven
  Artikelen 10a, 11a, 2
 13. Wet milieubeheer
  Artikelen 1.3, 10.63, 11.24
 14. Meetbrievenwet 1981
  Artikel 4
 15. Leegstandwet
  Artikel 15
 16. Wet op het primair onderwijs
  Artikelen 64d, 9
 17. Wet op de expertisecentra
  Artikelen 13, 14c, 14f, 39, 66d
 18. Besluit trekkende bevolking WPO
  Artikel C 2
 19. Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A
  Artikelen 25a, 30b
 20. Besluit LPG-tankstations milieubeheer
  Bijlage I
 21. Scheepvaartverkeerswet
  Artikel 15c
 22. Monumentenwet 1988
  Artikel 45
 23. Wet op de accijns
  Artikel 90
 24. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen 10:31, 3:10, 4:71
 25. Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
  Artikel 111a
 26. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikel 16.16c
 27. Besluit beheer sociale-huursector
  Artikel 11c
 28. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel 131d
 29. Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992
  Artikel 14
 30. Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994
  Artikelen 37b, 71, 72, 73
 31. Wegenverkeerswet 1994
  Artikelen 101, 12
 32. Wet belastingen op milieugrondslag
  Artikel 91
 33. Besluit geluidproduktie sportmotoren
  Artikel 3
 34. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikelen 2.1.12, 2.1.3
 35. Wet belasting zware motorrijtuigen
  Artikel 15
 36. Wet wapens en munitie
  Artikelen 13, 14, 4, 9
 37. Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
  Artikelen 10, 4, 5, 7, 8, 9
 38. Besluit identificatie en registratie van dieren
  Artikel 10
 39. Besluit gebruik meststoffen
  Artikel 4b
 40. Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
  Artikelen 11h, 6
 41. Vrijstellingsregeling waterige fracties en reinigingswater 1998
  Artikel 8
 42. Flora- en faunawet
  Artikel 75f
 43. Natuurbeschermingswet 1998
  Artikel 40
 44. Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
  Artikel 20
 45. Besluit eisen dierlijk sperma en spermawincentra
  Artikel 1a
 46. Besluit stralingsbescherming
  Artikelen 107, 108, 12, 123, 37, 4, 47a, 7, 7b, 8, 88
 47. Besluit DNA-onderzoek in strafzaken
  Artikel 7
 48. Vuurwerkbesluit
  Bijlagen 1, 2
  Artikel 3B.3a
 49. Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting
  Artikel 6
 50. Besluit beheer autowrakken
  Artikel 13
 51. Mijnbouwwet
  Artikelen 20, 25
 52. Mijnbouwbesluit
  Artikelen 143, 29j, 51, 52, 63, 96
 53. Regeling identificatie en registratie van dieren
  Artikel 38jj
 54. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel 64
 55. Besluit handel in emissierechten
  Artikel 12
 56. Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s
  Artikel 15d
 57. Wet toezicht accountantsorganisaties
  Artikel 6
 58. Wet op het financieel toezicht
  Artikel 1:106d
 59. Wet ruimtevaartactiviteiten
  Artikel 5
 60. Handelsregisterwet 2007
  Artikel 20
 61. Wet beëdigde tolken en vertalers
  Artikelen 4, 8
 62. Activiteitenbesluit milieubeheer
  Artikel 1.9a
 63. Activiteitenregeling milieubeheer
  Artikel 1.3a
 64. Binnenvaartwet
  Artikelen 21, 6
 65. Besluit beheer batterijen en accu’s 2008
  Artikel 2
 66. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikel 3.9
 67. Dienstenwet
  Artikelen 28, 29, 66
 68. Besluit onderzoek in strafzaken naar een ernstige besmettelijke ziekte
  Artikel 10
 69. Wet dieren
  Artikelen 2.23, 7.3
 70. Wet strategische diensten
  Artikel 14
 71. Besluit diergeneesmiddelen
  Artikelen 2.8, 4.5
 72. Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren
  Artikel 1.11
 73. Regeling diergeneesmiddelen
  Artikelen 2.34, 2.35, 2.41, 2.42, 8.6
 74. Besluit houders van dieren
  Artikel 4.3
 75. Huisvestingswet 2014
  Artikel 25
 76. Verordening op de advocatuur
  Artikel 8.2

Verwijzingen naar Afdeling 4.1.3

 1. Wet op de omzetbelasting 1968
  Artikel 31
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 8:55c
 3. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel 59
Terug naar begin van de pagina