Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 01-01-2015 t/m 31-03-2015

Wetstechnische informatie voor Artikel 4:2

Informatie geldend op 01-01-2015

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing rechtspersoon als gasbeurs en goedkeuring beursreglement
  Artikel: 3
 2. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel: 130b
 3. Algemene douanewet
  Artikel: 1:18
 4. Beleidsregel aanwijzing rechtspersoon als elektriciteitsbeurs en goedkeuring beursreglement elektriciteitsbeurs
  Artikel: 3
 5. Beleidsregel openbaarmaking RDW
  Bijlage: Wettelijk kader
 6. Beleidsregel procedure voor ontheffingen ex artikel 37a Elektriciteitswet
  Artikel: 2
 7. Besluit bestuursreglement dossiereisen en aanvraagformulieren Ctgb 2008
  Artikel: 4
 8. Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft
  Artikel: 2
 9. Besluit hoofdspoorweginfrastructuur
  Artikel: 22
 10. Besluit langdurige zorg
  Artikel: 3.2.1
 11. Besluit omgevingsrecht
  Artikel: 4.4
 12. Besluit ondernemingsplan notaris
  Artikel: 3
 13. Besluit ruimtelijke ordening
  Artikel: 6.1.2.2
 14. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Informatie Beheer Groep vanaf 1994
  Bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 15. Besluit vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers
  Artikel: 2
 16. Besluit vergunning levering gas aan kleinverbruikers
  Artikel: 2
 17. Bestuursreglement dossiereisen en aanvraagformulieren Ctgb 2011
  Artikel: 4
 18. Circulaire Wapens en Munitie 2014 (CWM 2014)
  Tekst: tekst
 19. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Teksten: tekst, tekst
 20. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
  Tekst: tekst
 21. Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten
  Tekst: tekst
 22. Mijnbouwbesluit
  Artikel: 129
 23. Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (NKL 1999)
  Artikel: 12
 24. Raad voor rechtsbijstand Maatregelbeleid
  Bijlage: bijlage
 25. Regeling eisen keuringsinstanties Spoorwegwet
  Artikel: 2
 26. Vreemdelingenbesluit 2000
  Artikelen: 6.5b, 6.6
 27. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Teksten: tekst, tekst, tekst
 28. Vreemdelingencirculaire 2000 (C)
  Teksten: tekst, tekst
 29. Warmtebesluit
  Artikel: 9
 30. Waterbesluit
  Artikel: 6.23
 31. Wet laden en lossen zeeschepen
  Artikel: 21
Terug naar begin van de pagina