Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 01-01-2015 t/m 31-03-2015

Wetstechnische informatie voor Artikel 2:13

Informatie geldend op 01-01-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Kadasterwet
  Artikel: 7c
 2. Vreemdelingenwet 2000
  Artikel: 4

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 2.3

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 8:40a
 2. Besluit vaststelling aansluitvoorwaarden MijnOverheid.nl
  Bijlagen 1, 2
 3. Algemene wet bestuursrecht, Algemene wet inzake rijksbelastingen, openstelling elektronisch bestuurlijk verkeer met de Belastingdienst
  Tekst tekst

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

 1. Wet openbaarheid van bestuur
  Artikel 11i
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen 1:6, 8:4, 9:21
Terug naar begin van de pagina