Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 01-04-2014 t/m 30-06-2014

Wetstechnische informatie voor Artikel 4:8

Informatie geldend op 01-04-2014

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemeen militair ambtenarenreglement
  Artikel: 126x
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen: 4:11, 4:118, 4:12, 4:9, 7:1a
 3. Beleidsregel sancties frequentiegebruik UMTS
  Artikel: 6
 4. Besluit melden vermoeden van misstand bij Rijk en Politie
  Artikel: 23
 5. Burgerlijk ambtenarenreglement defensie
  Artikel: 70x
 6. Circulaire Burgemeestersbevel twaalfminners, artikel 172b Gemeentewet
  Tekst: tekst
 7. Gemeentewet
  Artikelen: 46, 49
 8. Herzien stappenplan beëindigen opvangvoorzieningen ongedocumenteerde asielzoekers
  Bijlage: Instructie Stappenplan Beëindiging ROA/RVA-voorzieningen
 9. Kadasterwet
  Artikelen: 56a, 87a, 94a, 110a
 10. Kaderwet dienstplicht
  Artikel: 24
 11. Landbouwwet
  Artikel: 23a
 12. Mandaatregeling RDW
  Bijlage: 2
 13. Meststoffenwet
  Artikel: 96
 14. Militaire Ambtenarenwet 1931
  Artikel: 11
 15. Provinciewet
  Artikelen: 45, 49
 16. Raad voor rechtsbijstand Maatregelbeleid
  Bijlage: bijlage
 17. Regeling toekenning radiofrequenties voor straalverbindingen aan de concessiehouder
  Artikel: 4
 18. Spelregels bij concentratiezaken
  Tekst: tekst
 19. Telecommunicatiewet
  Artikel: 15.17
 20. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten: tekst, tekst
 21. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Tekst: tekst
 22. Vreemdelingenwet 2000
  Artikel: 2n
 23. Waterschapswet
  Artikel: 41
 24. Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
  Artikel: 33
 25. Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
  Artikel: 40
 26. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikel: 80
 27. Wet op de expertisecentra
  Artikel: 78
 28. Wet op het financieel toezicht
  Artikel: 1:95
 29. Wet op het primair onderwijs
  Artikel: 74
 30. Wet openbaarheid van bestuur
  Artikel: 6
 31. Wet toezicht effectenverkeer 1995
  Artikel: 48p
 32. Wet toezicht trustkantoren
  Artikel: 33
 33. Wijziging Wet voorkeursrecht gemeenten
  Tekst: tekst
 34. Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie, enz. (voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie)
  Artikel: IV
Terug naar begin van de pagina