Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 01-04-2014 t/m 30-06-2014

Wetstechnische informatie voor Artikel 4:2

Informatie geldend op 01-04-2014

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing rechtspersoon als gasbeurs en goedkeuring beursreglement
  Artikel: 3
 2. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel: 130b
 3. Algemene douanewet
  Artikel: 1:18
 4. Beleidsregel aanwijzing rechtspersoon als elektriciteitsbeurs en goedkeuring beursreglement elektriciteitsbeurs
  Artikel: 3
 5. Beleidsregel procedure voor ontheffingen ex artikel 37a Elektriciteitswet
  Artikel: 2
 6. Besluit bestuursreglement dossiereisen en aanvraagformulieren Ctgb 2008
  Artikel: 4
 7. Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft
  Artikel: 2
 8. Besluit hoofdspoorweginfrastructuur
  Artikel: 22
 9. Besluit omgevingsrecht
  Artikel: 4.4
 10. Besluit ondernemingsplan notaris
  Artikel: 3
 11. Besluit ruimtelijke ordening
  Artikel: 6.1.2.2
 12. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Informatie Beheer Groep vanaf 1994
  Bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 13. Besluit vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers
  Artikel: 2
 14. Besluit vergunning levering gas aan kleinverbruikers
  Artikel: 2
 15. Bestuursreglement dossiereisen en aanvraagformulieren Ctgb 2011
  Artikel: 4
 16. Circulaire Wapens en Munitie 2013 (CWM 2013)
  Tekst: tekst
 17. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Teksten: tekst, tekst
 18. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
  Tekst: tekst
 19. Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten
  Tekst: tekst
 20. Mijnbouwbesluit
  Artikel: 129
 21. Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (NKL 1999)
  Artikel: 12
 22. Raad voor rechtsbijstand Maatregelbeleid
  Bijlage: bijlage
 23. Regeling eisen keuringsinstanties Spoorwegwet
  Artikel: 2
 24. Vreemdelingenbesluit 2000
  Artikelen: 6.5b, 6.6
 25. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Teksten: tekst, tekst, tekst
 26. Vreemdelingencirculaire 2000 (C)
  Teksten: tekst, tekst
 27. Warmtebesluit
  Artikel: 9
 28. Waterbesluit
  Artikel: 6.23
 29. Wet laden en lossen zeeschepen
  Artikel: 21
Terug naar begin van de pagina