Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 22-02-2014 t/m 31-03-2014

Wetstechnische informatie voor Artikel 3:50

Informatie geldend op 22-02-2014

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit beperkende bepalingen archiefbescheiden archief Bureau Secretaris-generaal 1946–1999

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 1:6
 2. Wet op het notarisambt
  Artikel 16a
 3. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel 2
 4. Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst/Toeslagen
  Tekst tekst

Verwijzingen naar Afdeling 3.7

 1. Wet openbaarheid van bestuur
  Artikel 11i
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen 3:1, 7:14, 7:27
 3. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel 4
 4. Wet ruimtelijke ordening
  Artikelen 3.8, 6.14
 5. Algemene douanewet
  Artikel 1:18
Terug naar begin van de pagina